خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار دادمان
متراژ:
99
قیمت کل:
891,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
94223306962
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
فاز 2
متراژ:
154
قیمت کل:
1,324,400,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
20
طبقه:
3
کد ملک:
16456306933
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
فلامک شمالی
متراژ:
130
قیمت کل:
1,235,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
27306878
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
فاز یک
متراژ:
160
قیمت کل:
1,440,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
20
طبقه:
1
کد ملک:
65001306865
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خیابان هرمزان
متراژ:
154
قیمت کل:
1,663,200,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
16
طبقه:
2
کد ملک:
72774306845
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
ایران زمین
متراژ:
218
قیمت کل:
152,967,296 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
همکف
کد ملک:
83306732
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار فرحزادی
متراژ:
11
قیمت کل:
0 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
67617306668
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه دو
محله:
میلاد نور
متراژ:
20
قیمت کل:
1,400,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
83950306663
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار فرحزادی
متراژ:
160
قیمت کل:
1,280,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
20
طبقه:
1
کد ملک:
47258306512
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گل افشان جنوبی
متراژ:
150
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
15
طبقه:
4
کد ملک:
43765306475
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: