خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
دادمان
متراژ:
117
قیمت کل:
760,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
4
کد ملک:
5343305969
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
فاز 4
متراژ:
137
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
20
طبقه:
کد ملک:
35128306035
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه دو
محله:
م صنعت
متراژ:
133
قیمت کل:
1,025,032,704 ت
خواب:
0
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
کد ملک:
12307305898
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
116
قیمت کل:
780,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
9
طبقه:
1
کد ملک:
43587305864
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ سعدي
متراژ:
70
قیمت کل:
700,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
نوساز
طبقه:
4
کد ملک:
66001305887
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
مطهري شمالي
متراژ:
75
قیمت کل:
712,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
67499305891
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
اداري تجاري
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار دادمان
متراژ:
153
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
قديمي
طبقه:
2
کد ملک:
74425305888
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
فاز 2
متراژ:
288
قیمت کل:
2,041,032,704 ت
خواب:
4
سن بنا:
4
طبقه:
2
کد ملک:
82044305896
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار درختي
متراژ:
100
قیمت کل:
900,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
18
طبقه:
1
کد ملک:
990305688
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
ارغوان غربي
متراژ:
128
قیمت کل:
768,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
9
طبقه:
3
کد ملک:
8456305690
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: