خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه دو
محله:
فاز 6
متراژ:
18
قیمت کل:
400,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
28305471
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
فاز 2
متراژ:
288
قیمت کل:
2,041,032,704 ت
خواب:
4
سن بنا:
4
طبقه:
2
کد ملک:
87305459
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ فلامک
متراژ:
115
قیمت کل:
1,725,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
قديمي
طبقه:
2
کد ملک:
17933305467
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
اداري تجاري
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ شهيد رامشه
متراژ:
175
قیمت کل:
1,575,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
19636305452
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار فرحزادي
متراژ:
107
قیمت کل:
770,400,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
25558305457
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خوردين
متراژ:
125
قیمت کل:
1,000,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
9
طبقه:
1
کد ملک:
61876305458
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ احسان
متراژ:
83
قیمت کل:
556,100,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
1
کد ملک:
72928305469
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
فاز 6
متراژ:
151
قیمت کل:
1,177,800,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
22
طبقه:
1
کد ملک:
86561305461
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار دريا
متراژ:
145
قیمت کل:
1,232,500,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
6
طبقه:
1
کد ملک:
93775305454
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
توحيد 4
متراژ:
130
قیمت کل:
1,430,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
10276305215
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: