خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار درختي
متراژ:
100
قیمت کل:
900,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
18
طبقه:
1
کد ملک:
990305688
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
ارغوان غربي
متراژ:
128
قیمت کل:
768,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
9
طبقه:
3
کد ملک:
8456305690
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
بر بلوار دريا
متراژ:
160
قیمت کل:
1,814,967,296 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
5
کد ملک:
23134305692
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار دريا
متراژ:
135
قیمت کل:
1,105,032,704 ت
خواب:
3
سن بنا:
14
طبقه:
کد ملک:
38829305680
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ صنعت
متراژ:
52
قیمت کل:
1,040,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
قديمي
طبقه:
2
کد ملک:
39715305679
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
ارغوان غربي
متراژ:
63
قیمت کل:
315,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
17
طبقه:
4
کد ملک:
59010305691
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار دريا
متراژ:
160
قیمت کل:
1,600,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
77841305676
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار فرحزادي
متراژ:
107
قیمت کل:
1,251,900,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
نوساز
طبقه:
5
کد ملک:
86876305678
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ سپهر
متراژ:
128
قیمت کل:
1,664,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
79
کد ملک:
8001305617
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
ابتداي بلوار دريا
متراژ:
124
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
قديمي
طبقه:
کد ملک:
44635305598
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: