خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلواردريا
متراژ:
120
قیمت کل:
840,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
120
طبقه:
2
کد ملک:
60176305151
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
منطقه دو
محله:
فاز يک
متراژ:
380
قیمت کل:
0 ت
خواب:
5
سن بنا:
30
طبقه:
2
کد ملک:
60750305210
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
فاز 1
متراژ:
135
قیمت کل:
2,052,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
11
طبقه:
6
کد ملک:
68941305138
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
فاز 1
متراژ:
135
قیمت کل:
2,052,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
11
طبقه:
6
کد ملک:
68941305139
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
فاز 1
متراژ:
135
قیمت کل:
2,052,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
11
طبقه:
6
کد ملک:
68941305247
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ موج
متراژ:
33
قیمت کل:
1,650,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
74727305142
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه دو
محله:
فاز 6
متراژ:
20
قیمت کل:
750,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
85505305214
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
منطقه دو
محله:
فاز 4
متراژ:
800
قیمت کل:
0 ت
خواب:
13
سن بنا:
12
طبقه:
کد ملک:
28279305024
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار فرحزادي
متراژ:
120
قیمت کل:
840,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
14
طبقه:
2
کد ملک:
60176305028
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ سپهر
متراژ:
21
قیمت کل:
252,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
1
کد ملک:
60530305103
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: