خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
فلامک شمالی
متراژ:
127
قیمت کل:
1,270,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
71511307235
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
توحید یکم
متراژ:
150
قیمت کل:
1,050,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
15
طبقه:
4
کد ملک:
99274307236
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ ایران زمین
متراژ:
18
قیمت کل:
1,000,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
زیر همکف
کد ملک:
6099307132
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ ارغوان
متراژ:
123
قیمت کل:
799,500,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
17
طبقه:
4
کد ملک:
7514307145
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سیمای ایران
متراژ:
207
قیمت کل:
1,552,500,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
16
طبقه:
2
کد ملک:
10527307136
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
اداري تجاري
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوارفرحزادی
متراژ:
14
قیمت کل:
238,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
61429307086
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
فاز 6
متراژ:
155
قیمت کل:
1,108,250,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
22
طبقه:
1
کد ملک:
72095307130
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار خوردین
متراژ:
140
قیمت کل:
1,330,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
7
طبقه:
3
کد ملک:
77046307140
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
فرحزادی
متراژ:
80
قیمت کل:
680,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
مختلف
کد ملک:
31307074
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار درختی
متراژ:
140
قیمت کل:
1,350,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
5
کد ملک:
80421306959
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: