خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار دادمان
متراژ:
118
قیمت کل:
1,416,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
12
طبقه:
3
کد ملک:
49390304914
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
95
قیمت کل:
650,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
3
کد ملک:
52025304942
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه دو
محله:
ميلاد نور
متراژ:
41
قیمت کل:
1,014,967,296 ت
خواب:
0
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
68006304997
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار شهيد دادمان
متراژ:
130
قیمت کل:
8,000,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
15
طبقه:
کد ملک:
42304876
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
مطهري شمالي
متراژ:
156
قیمت کل:
1,404,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
3
طبقه:
1
کد ملک:
652304799
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار فرحزادي
متراژ:
106
قیمت کل:
500,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
1289304883
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار دادمان
متراژ:
175
قیمت کل:
2,107,467,296 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
22150304889
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار فرحزادي
متراژ:
122
قیمت کل:
878,400,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
12
کد ملک:
40741304807
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار فرحزادي
متراژ:
122
قیمت کل:
878,400,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
12
کد ملک:
40741304808
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
نرسيده به چهارراه مسجد
متراژ:
105
قیمت کل:
1,050,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
20
طبقه:
2
کد ملک:
53934304803
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: