خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
کلنگي (مستغلات)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خیابان شبنم
متراژ:
120
قیمت کل:
1,560,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
4813306108
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
علامه شمالی
متراژ:
190
قیمت کل:
2,660,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
28710306099
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بام تهران
متراژ:
94
قیمت کل:
705,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
5
کد ملک:
63774306107
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بین فراز و مخابرات
متراژ:
135
قیمت کل:
1,012,500,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
3
طبقه:
5
کد ملک:
5456306078
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 36 غربي
متراژ:
104
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
کد ملک:
21305971
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ بخشايش
متراژ:
90
قیمت کل:
720,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
1
کد ملک:
3481305981
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شب بو شرقي
متراژ:
162
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
15
طبقه:
2
کد ملک:
18452305972
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
نبش خ 6
متراژ:
135
قیمت کل:
1,620,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
11
طبقه:
4
کد ملک:
24950305962
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
م سرو
متراژ:
56
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
18
طبقه:
3
کد ملک:
31378305979
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
بين ميدان سرو و کتاب
متراژ:
126
قیمت کل:
2,016,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
نوساز
طبقه:
13
کد ملک:
38003305959
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: