خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بالای میدان کاج
متراژ:
141
قیمت کل:
1,410,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
14
طبقه:
4
کد ملک:
71485306730
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
24 متری
متراژ:
205
قیمت کل:
912,467,296 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
1318306659
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بام تهران
متراژ:
93
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
17307306664
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
خیابان 23
متراژ:
140
قیمت کل:
2,100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
42182306660
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
نبش بخشایش
متراژ:
132
قیمت کل:
1,188,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
12
طبقه:
2
کد ملک:
46326306662
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
میدان شهرداری
متراژ:
88
قیمت کل:
1,100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
6
کد ملک:
62672306672
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بالای میدان سرو
متراژ:
112
قیمت کل:
817,600,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
15
کد ملک:
71858306661
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
کاج
متراژ:
133
قیمت کل:
1,350,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
3
طبقه:
موجود
کد ملک:
31614306644
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خیابان بام تهران
متراژ:
105
قیمت کل:
630,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
20012306515
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خیابان بام تهران
متراژ:
105
قیمت کل:
630,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
20012306516
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: