خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار 24 متری
متراژ:
350
قیمت کل:
2,005,032,704 ت
خواب:
4
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
25048307497
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
علامه
متراژ:
171
قیمت کل:
1,200,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
13
طبقه:
2
کد ملک:
43155307473
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار دریا
متراژ:
155
قیمت کل:
1,860,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
88151307493
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
میدان بوستان
متراژ:
120
قیمت کل:
1,044,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
91335307498
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بالاتر از میدان کاج
متراژ:
217
قیمت کل:
605,967,296 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
مختلف
کد ملک:
92683307495
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت اباد
متراژ:
140
قیمت کل:
1,998,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
14823307426
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار فرحزادی
متراژ:
65
قیمت کل:
910,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
8109307319
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
صرافهای شمالی
متراژ:
130
قیمت کل:
988,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
12
طبقه:
1
کد ملک:
16565307318
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
صرافهای جنوبی
متراژ:
80
قیمت کل:
680,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
9
طبقه:
5
کد ملک:
51269307316
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بالای کاج
متراژ:
159
قیمت کل:
1,383,300,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
8
طبقه:
1
کد ملک:
63192307328
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: