خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
صرافهای جنوبی
متراژ:
136
قیمت کل:
1,836,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
61307306471
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
صرافهای شمالی
متراژ:
135
قیمت کل:
1,147,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
0
کد ملک:
50665306364
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه دو
محله:
پل مدیریت- روبروی دانشگاه امام صادق
متراژ:
130
قیمت کل:
2,089,934,592 ت
خواب:
سن بنا:
2
طبقه:
1
کد ملک:
9378306359
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خیابان یکم
متراژ:
115
قیمت کل:
1,380,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
5
کد ملک:
11850306303
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
مطهری جنوبی
متراژ:
130
قیمت کل:
1,625,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
3
کد ملک:
32290306300
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت اباد
متراژ:
92
قیمت کل:
1,250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
0
کد ملک:
38870306308
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سرو غربی
متراژ:
135
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
16
طبقه:
1و2
کد ملک:
66486306352
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه دو
محله:
علامه جنوبی
متراژ:
34
قیمت کل:
0 ت
خواب:
سن بنا:
20
طبقه:
کد ملک:
94283306354
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
صرافهای جنوبی
متراژ:
90
قیمت کل:
810,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
44934306291
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خیابان 27 شرقی
متراژ:
150
قیمت کل:
1,500,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
9
طبقه:
5
کد ملک:
52964306260
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: