خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
134
قیمت کل:
1,400,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
50665310920
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
137
قیمت کل:
1,480,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
58945310885
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
145
قیمت کل:
1,330,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
23562310842
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
91
قیمت کل:
665,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
1
کد ملک:
26242310802
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
کوی فراز
متراژ:
125
قیمت کل:
935,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
94901310727
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
76
قیمت کل:
550,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
6
کد ملک:
10761310704
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک بوعلی
متراژ:
82
قیمت کل:
443,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
57302310638
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
134
قیمت کل:
1,400,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
50665310600
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار 24 متری
متراژ:
120
قیمت کل:
1,120,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
88186310525
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
105
قیمت کل:
1,100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
994310469
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: