خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
علامه شمالی
متراژ:
153
قیمت کل:
1,759,500,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
73431310202
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
69
قیمت کل:
720,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
63992310155
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
92
قیمت کل:
620,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
کد ملک:
42102310128
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
علامه شمالی
متراژ:
153
قیمت کل:
1,759,500,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
73431310107
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار پاکنژاد
متراژ:
98
قیمت کل:
560,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
7
کد ملک:
81852310051
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
علامه جنوبی
متراژ:
150
قیمت کل:
1,060,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
15
طبقه:
8
کد ملک:
27785310021
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
علامه جنوبی
متراژ:
127
قیمت کل:
1,170,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
86424309988
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
100
قیمت کل:
1,500,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
38979309960
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار فرهنگ
متراژ:
98
قیمت کل:
680,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
1
کد ملک:
39029309911
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
180
قیمت کل:
1,890,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
77188309810
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: