خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بام های تهران
متراژ:
128
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
5
کد ملک:
92367307333
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه دو
محله:
میدان کاج
متراژ:
24
قیمت کل:
1,080,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
20
طبقه:
کد ملک:
23363307205
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
علامه شمالی
متراژ:
113
قیمت کل:
1,150,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
50665307211
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
علامه شمالی
متراژ:
160
قیمت کل:
2,000,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
4
طبقه:
4
کد ملک:
55236307238
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
میدان فرهنگ
متراژ:
410
قیمت کل:
194,967,296 ت
خواب:
4
سن بنا:
13
طبقه:
14
کد ملک:
61282307241
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک مخابرات
متراژ:
95
قیمت کل:
620,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
20
طبقه:
1
کد ملک:
55307138
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
صرافهای جنوبی
متراژ:
151
قیمت کل:
1,283,500,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
12
طبقه:
1
کد ملک:
64307147
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
صرافها
متراژ:
109
قیمت کل:
981,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
4
کد ملک:
92307139
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار فرحزادی
متراژ:
24
قیمت کل:
0 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
3227307144
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
24 متری
متراژ:
300
قیمت کل:
1,089,934,592 ت
خواب:
4
سن بنا:
0
طبقه:
1و2
کد ملک:
8274307135
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: