خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
کلنگي (مستغلات)
منطقه:
منطقه دو
محله:
35 شرقی
متراژ:
100
قیمت کل:
2,094,967,296 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
زیر همکف
کد ملک:
88842307142
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
آسمان شرقی
متراژ:
127
قیمت کل:
1,206,500,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
مختلف
کد ملک:
95960307134
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
بالاتر از چهاراه مسجد
متراژ:
60
قیمت کل:
460,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
18
طبقه:
3
کد ملک:
66366307073
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار پاکنژاد
متراژ:
70
قیمت کل:
700,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
12
طبقه:
1
کد ملک:
61375306963
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت اباد
متراژ:
110
قیمت کل:
765,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
0
کد ملک:
44733306888
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت اباد
متراژ:
198
قیمت کل:
1,386,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
9
کد ملک:
73979306887
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خیابان 23
متراژ:
105
قیمت کل:
750,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
14
طبقه:
همکف
کد ملک:
2880306876
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
علامه جنوبی
متراژ:
70
قیمت کل:
910,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
4
کد ملک:
6069306880
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
میدان بهرود
متراژ:
107
قیمت کل:
650,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
10
کد ملک:
28085306861
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
علامه جنوبی
متراژ:
117
قیمت کل:
702,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
18
طبقه:
4
کد ملک:
42126306879
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: