خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت اباد
متراژ:
153
قیمت کل:
1,500,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
59822308866
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
صرافها
متراژ:
136
قیمت کل:
1,070,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
32170308818
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
صرافهای جنوبی
متراژ:
115
قیمت کل:
1,170,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
5
کد ملک:
80059308767
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
صرافها
متراژ:
128
قیمت کل:
920,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
14
طبقه:
2
کد ملک:
6660308702
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
163
قیمت کل:
1,141,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
11
طبقه:
4
کد ملک:
24749308627
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
145
قیمت کل:
1,250,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
8
طبقه:
9
کد ملک:
19937308600
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
115
قیمت کل:
845,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
16
طبقه:
3
کد ملک:
81259308533
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
آسمان
متراژ:
110
قیمت کل:
935,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
5
کد ملک:
14823308520
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
70
قیمت کل:
350,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
20
طبقه:
2
کد ملک:
27785308485
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
کاج
متراژ:
120
قیمت کل:
1,650,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
طبقات بالا
کد ملک:
23504308456
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: