خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت اباد
متراژ:
137
قیمت کل:
1,480,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
58945309578
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت اباد
متراژ:
142
قیمت کل:
1,365,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
45029309532
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
علامه جنوبی
متراژ:
155
قیمت کل:
1,180,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
80059309487
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت اباد
متراژ:
160
قیمت کل:
1,880,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
14823309436
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
139
قیمت کل:
1,459,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
طبقه آخر برج
کد ملک:
19863309275
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بالای کاج
متراژ:
130
قیمت کل:
985,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
11
طبقه:
1
کد ملک:
14823309146
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
آسمانها
متراژ:
112
قیمت کل:
590,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
زیر همکف
کد ملک:
24749309098
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
78
قیمت کل:
460,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
62203309006
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
65
قیمت کل:
700,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
77784308972
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
124
قیمت کل:
850,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
2
کد ملک:
5803308917
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: