خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
صرافهای شمالی
متراژ:
130
قیمت کل:
988,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
12
طبقه:
1
کد ملک:
16565307318
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
صرافهای جنوبی
متراژ:
80
قیمت کل:
680,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
9
طبقه:
5
کد ملک:
51269307316
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بالای کاج
متراژ:
159
قیمت کل:
1,383,300,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
8
طبقه:
1
کد ملک:
63192307328
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
روبروی اریکه
متراژ:
115
قیمت کل:
1,035,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
مختلف
کد ملک:
77330307320
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
علامه جنوبی
متراژ:
106
قیمت کل:
795,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
9
طبقه:
2
کد ملک:
79642307332
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بام های تهران
متراژ:
128
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
5
کد ملک:
92367307333
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه دو
محله:
میدان کاج
متراژ:
24
قیمت کل:
1,080,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
20
طبقه:
کد ملک:
23363307205
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
علامه شمالی
متراژ:
113
قیمت کل:
1,150,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
50665307211
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
علامه شمالی
متراژ:
160
قیمت کل:
2,000,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
4
طبقه:
4
کد ملک:
55236307238
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
میدان فرهنگ
متراژ:
410
قیمت کل:
194,967,296 ت
خواب:
4
سن بنا:
13
طبقه:
14
کد ملک:
61282307241
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: