خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بالاتر از میدان شهرداری
متراژ:
78
قیمت کل:
499,980,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
11
طبقه:
2
کد ملک:
45954307643
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه دو
محله:
میدان کاج
متراژ:
14
قیمت کل:
91,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
61715307644
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
آسمانها
متراژ:
98
قیمت کل:
490,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
4
کد ملک:
54045307505
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار 24 متری
متراژ:
350
قیمت کل:
2,005,032,704 ت
خواب:
4
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
25048307497
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
علامه
متراژ:
171
قیمت کل:
1,200,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
13
طبقه:
2
کد ملک:
43155307473
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار دریا
متراژ:
155
قیمت کل:
1,860,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
88151307493
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
میدان بوستان
متراژ:
120
قیمت کل:
1,044,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
91335307498
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بالاتر از میدان کاج
متراژ:
217
قیمت کل:
605,967,296 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
مختلف
کد ملک:
92683307495
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت اباد
متراژ:
140
قیمت کل:
1,998,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
14823307426
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار فرحزادی
متراژ:
65
قیمت کل:
910,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
8109307319
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: