خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
163
قیمت کل:
1,141,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
11
طبقه:
4
کد ملک:
24749308627
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
145
قیمت کل:
1,250,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
8
طبقه:
9
کد ملک:
19937308600
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
115
قیمت کل:
845,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
16
طبقه:
3
کد ملک:
81259308533
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
آسمان
متراژ:
110
قیمت کل:
935,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
5
کد ملک:
14823308520
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
70
قیمت کل:
350,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
20
طبقه:
2
کد ملک:
27785308485
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
کاج
متراژ:
120
قیمت کل:
1,650,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
طبقات بالا
کد ملک:
23504308456
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
صرافها
متراژ:
135
قیمت کل:
1,100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
1
طبقه:
کد ملک:
32170308417
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
2
متراژ:
163
قیمت کل:
1,950,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
5
طبقه:
1
کد ملک:
67522307855
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت اباد
متراژ:
110
قیمت کل:
749,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
کد ملک:
2619307773
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
150
قیمت کل:
1,650,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
8332307679
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: