خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار فرهنگ
متراژ:
98
قیمت کل:
686,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
1
کد ملک:
61477306511
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
میدان سرو
متراژ:
128
قیمت کل:
832,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
18
طبقه:
4
کد ملک:
75117306514
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
صرافهای جنوبی
متراژ:
136
قیمت کل:
1,836,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
61307306472
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار 24 متری
متراژ:
170
قیمت کل:
1,496,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
62672306476
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
صرافهای جنوبی
متراژ:
136
قیمت کل:
1,836,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
61307306471
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
صرافهای شمالی
متراژ:
135
قیمت کل:
1,147,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
0
کد ملک:
50665306364
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه دو
محله:
پل مدیریت- روبروی دانشگاه امام صادق
متراژ:
130
قیمت کل:
2,089,934,592 ت
خواب:
سن بنا:
2
طبقه:
1
کد ملک:
9378306359
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خیابان یکم
متراژ:
115
قیمت کل:
1,380,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
5
کد ملک:
11850306303
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
مطهری جنوبی
متراژ:
130
قیمت کل:
1,625,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
3
کد ملک:
32290306300
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت اباد
متراژ:
92
قیمت کل:
1,250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
0
کد ملک:
38870306308
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: