خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خیابان 23
متراژ:
105
قیمت کل:
750,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
14
طبقه:
همکف
کد ملک:
2880306876
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
علامه جنوبی
متراژ:
70
قیمت کل:
910,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
4
کد ملک:
6069306880
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
میدان بهرود
متراژ:
107
قیمت کل:
650,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
10
کد ملک:
28085306861
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
علامه جنوبی
متراژ:
117
قیمت کل:
702,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
18
طبقه:
4
کد ملک:
42126306879
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
صرافهای جنوبی
متراژ:
83
قیمت کل:
870,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
5
کد ملک:
36508306837
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
کوی فراز
متراژ:
117
قیمت کل:
1,287,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
5
طبقه:
1
کد ملک:
64995306842
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سرو غربی
متراژ:
130
قیمت کل:
1,300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
9
طبقه:
1
کد ملک:
21169306729
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
کلنگي (مستغلات)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار فرحزادی
متراژ:
110
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
20
طبقه:
1و2
کد ملک:
22367306738
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار شهرداری
متراژ:
110
قیمت کل:
900,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
11
طبقه:
3
کد ملک:
29290306731
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بالای میدان کاج
متراژ:
141
قیمت کل:
1,410,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
14
طبقه:
4
کد ملک:
71485306730
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: