خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
97
قیمت کل:
660,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
14
طبقه:
2
کد ملک:
35934314245
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
میدان کاج
متراژ:
210
قیمت کل:
1,820,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
دوبلکس
کد ملک:
73431314244
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سرو
متراژ:
75
قیمت کل:
430,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
6
کد ملک:
61231314220
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
76
قیمت کل:
590,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
68757314206
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
121
قیمت کل:
110,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
31600314158
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
صرافها
متراژ:
84
قیمت کل:
800,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
2
کد ملک:
5658314115
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
115
قیمت کل:
760,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
16
طبقه:
آخر
کد ملک:
5658314077
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
86
قیمت کل:
750,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
2
کد ملک:
6733314033
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
112
قیمت کل:
500,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
6
کد ملک:
2619314007
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
58
قیمت کل:
540,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
8
طبقه:
4
کد ملک:
91070313961
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: