لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک مخابرات
متراژ:
110
قیمت کل:
825,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
11
کد ملک:
49832305973
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 27 غربي
متراژ:
137
قیمت کل:
1,438,500,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
61088305967
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
علامه شمالي
متراژ:
270
قیمت کل:
1,990,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
69506306005
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
18 متري مطهري
متراژ:
53
قیمت کل:
6,800,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
12
طبقه:
4
کد ملک:
79270305965
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
م کتاب
متراژ:
163
قیمت کل:
800,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
3
کد ملک:
92061305963
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرداري شکوفه
متراژ:
120
قیمت کل:
840,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
12
طبقه:
3
کد ملک:
31614305941
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
علامه جنوبي
متراژ:
126
قیمت کل:
856,800,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
17
طبقه:
3
کد ملک:
1281305663
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
صرافهاي شمالي
متراژ:
127
قیمت کل:
1,651,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
19662305588
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
صرافها
متراژ:
90
قیمت کل:
792,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
75427305565
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
120
قیمت کل:
1,000,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
0
کد ملک:
37706305474
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: