خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
100
قیمت کل:
1,500,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
38979309960
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار فرهنگ
متراژ:
98
قیمت کل:
680,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
1
کد ملک:
39029309911
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
180
قیمت کل:
1,890,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
77188309810
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
صرافها
متراژ:
142
قیمت کل:
730,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
کد ملک:
35161309763
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت اباد
متراژ:
125
قیمت کل:
1,600,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
42334309714
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
88
قیمت کل:
365,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
13
طبقه:
کد ملک:
12207309622
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت اباد
متراژ:
137
قیمت کل:
1,480,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
58945309578
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت اباد
متراژ:
142
قیمت کل:
1,365,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
45029309532
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
علامه جنوبی
متراژ:
155
قیمت کل:
1,180,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
80059309487
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت اباد
متراژ:
160
قیمت کل:
1,880,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
14823309436
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: