خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سرو غربی
متراژ:
135
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
16
طبقه:
1و2
کد ملک:
66486306352
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه دو
محله:
علامه جنوبی
متراژ:
34
قیمت کل:
0 ت
خواب:
سن بنا:
20
طبقه:
کد ملک:
94283306354
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
صرافهای جنوبی
متراژ:
90
قیمت کل:
810,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
44934306291
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خیابان 27 شرقی
متراژ:
150
قیمت کل:
1,500,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
9
طبقه:
5
کد ملک:
52964306260
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سرو 6
متراژ:
48
قیمت کل:
192,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
14
طبقه:
2
کد ملک:
57411306265
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت اباد
متراژ:
114
قیمت کل:
750,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
97294306267
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
میدان کاج
متراژ:
67
قیمت کل:
509,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
10
طبقه:
5
کد ملک:
96824306246
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
78
قیمت کل:
850,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
44873306203
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
صرافهای شمالی
متراژ:
109
قیمت کل:
975,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
0
کد ملک:
4420306175
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
انتهای سپهر
متراژ:
117
قیمت کل:
620,100,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
11
طبقه:
2
کد ملک:
9468306182
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: