خرید خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
مرزداران
متراژ:
135
قیمت کل:
1,620,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
4
طبقه:
2
کد ملک:
4556323042
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
تجریش
متراژ:
80
قیمت کل:
830,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
کد ملک:
25081323039
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرآرا
متراژ:
110
قیمت کل:
935,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
44889323043
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
122
قیمت کل:
1,900,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
4
کد ملک:
57831323041
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
الهیه
متراژ:
92
قیمت کل:
1,700,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
2
کد ملک:
66519323040
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
صادقیه
متراژ:
56
قیمت کل:
539,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
78499323044
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
صادقیه
متراژ:
56
قیمت کل:
539,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
78499323045
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
نارمک
متراژ:
125
قیمت کل:
218,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
3340323021
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ظفر
متراژ:
120
قیمت کل:
1,400,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
20
طبقه:
3
کد ملک:
29126323019
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقی
متراژ:
64
قیمت کل:
425,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
56046323020
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: