خرید خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
دریان نو خ حبیب الله خ سروش یکم
متراژ:
825
قیمت کل:
10,350,000,000 ت
خواب:
10
سن بنا:
3
طبقه:
کد ملک:
46271323534
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
پرند فاز ۲
متراژ:
130
قیمت کل:
1,850,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
19538323532
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
پرند
متراژ:
140
قیمت کل:
2,850,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
19536323531
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
طاهر خانی
متراژ:
92
قیمت کل:
1,288,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
20
طبقه:
3
کد ملک:
92756323530
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهارده
محله:
متراژ:
54
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
14
طبقه:
4
کد ملک:
69546323519
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
متراژ:
120
قیمت کل:
3,240,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
13
طبقه:
کد ملک:
18852323505
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شاهین شمالی
متراژ:
73
قیمت کل:
1,030,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
26982323504
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پانزده
محله:
خراسان
متراژ:
52
قیمت کل:
192,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
2
طبقه:
1
کد ملک:
89648323503
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
282
قیمت کل:
8,000,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
3
طبقه:
7
کد ملک:
18201323502
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
میدان محسنی
متراژ:
1325
قیمت کل:
21,200,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
323500
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: