خرید خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
صادقیه
متراژ:
71
قیمت کل:
480,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
15
طبقه:
2
کد ملک:
3032320802
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
مرزداران
متراژ:
150
قیمت کل:
950,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
6187320801
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
فرمانیه
متراژ:
150
قیمت کل:
1,400,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
13
طبقه:
همکف
کد ملک:
12460320795
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه ده
محله:
جیحون
متراژ:
56
قیمت کل:
260,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
20024320818
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
نارمک
متراژ:
227
قیمت کل:
1,750,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
32095320807
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
قلهک
متراژ:
200
قیمت کل:
1,900,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
14
طبقه:
4و5
کد ملک:
37884320805
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
86
قیمت کل:
560,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
57540320804
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه ده
محله:
سلسبیل
متراژ:
53
قیمت کل:
262,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
7
طبقه:
1
کد ملک:
62518320815
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه ده
محله:
سلسبیل
متراژ:
53
قیمت کل:
262,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
7
طبقه:
1
کد ملک:
62518320816
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
140
قیمت کل:
1,540,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
63902320803
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: