خرید خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
متراژ:
120
قیمت کل:
3,240,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
13
طبقه:
کد ملک:
18852323505
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شاهین شمالی
متراژ:
73
قیمت کل:
1,030,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
26982323504
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پانزده
محله:
خراسان
متراژ:
52
قیمت کل:
192,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
2
طبقه:
1
کد ملک:
89648323503
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
282
قیمت کل:
8,000,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
3
طبقه:
7
کد ملک:
18201323502
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
میدان محسنی
متراژ:
1325
قیمت کل:
21,200,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
323500
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهارده
محله:
متراژ:
52
قیمت کل:
160,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
2
طبقه:
1
کد ملک:
55045323499
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه پنج
محله:
متراژ:
105
قیمت کل:
3,200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
38911323496
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
کلنگي (مستغلات)
منطقه:
منطقه پانزده
محله:
روبروی فرهنگسرای جوان
متراژ:
90
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
1
کد ملک:
64548323493
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
میدان رسالت
متراژ:
62
قیمت کل:
335,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
24
طبقه:
3
کد ملک:
89531323489
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
متراژ:
250
قیمت کل:
800,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
1397
طبقه:
2
کد ملک:
44810323487
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: