خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کرج
متراژ:
105
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
4
کد ملک:
65634321132
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کرج
متراژ:
93
قیمت کل:
130,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
4260321097
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغستان
متراژ:
90
قیمت کل:
68,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
3
کد ملک:
36889321065
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغستان
متراژ:
95
قیمت کل:
232,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
63540321036
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
203
قیمت کل:
1,180,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
26422320992
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
235
قیمت کل:
822,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
طبقه:
دوبلکس
کد ملک:
390320961
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
محمدشهر
متراژ:
100
قیمت کل:
320,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
57261320960
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فردیس
متراژ:
80
قیمت کل:
128,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
1
کد ملک:
71075320929
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرشهر
متراژ:
105
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
2
کد ملک:
90526320928
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مشکین دشت
متراژ:
100
قیمت کل:
110,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
12145320895
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: