لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
میدان نبوت
متراژ:
84
قیمت کل:
174,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
1
کد ملک:
3825306110
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
ازادگان
متراژ:
140
قیمت کل:
448,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
5
کد ملک:
11051306018
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
فرديس
متراژ:
60
قیمت کل:
60,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
2
کد ملک:
56826306015
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
باغ
منطقه:
همه مناطق
محله:
ماهدشت
متراژ:
150
قیمت کل:
500 ت
خواب:
1
سن بنا:
6
طبقه:
1
کد ملک:
25865305178
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
گوهردشت
متراژ:
145
قیمت کل:
320,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
1
طبقه:
2
کد ملک:
11364305002
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
فرديس
متراژ:
200
قیمت کل:
450,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
2
کد ملک:
8302305878
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
جهانشير
متراژ:
110
قیمت کل:
385,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
4
کد ملک:
67014305773
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
گوهردشت
متراژ:
147
قیمت کل:
271,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
3
طبقه:
1
کد ملک:
84404305776
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
مهرويلا
متراژ:
88
قیمت کل:
202,400,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
7
طبقه:
1
کد ملک:
305594
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
شاهين ويلا
متراژ:
90
قیمت کل:
155,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
11867305517
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: