خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
89
قیمت کل:
228,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
80717315569
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغستان غربی
متراژ:
110
قیمت کل:
222,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
97001315568
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرویلا
متراژ:
115
قیمت کل:
285,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
10375315532
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
عظیمیه
متراژ:
150
قیمت کل:
480,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
53677315498
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرویلا
متراژ:
148
قیمت کل:
465,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
61023315497
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
عظیمیه
متراژ:
75
قیمت کل:
130,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
40072315456
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین ویلا
متراژ:
98
قیمت کل:
170,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
4
کد ملک:
57554315455
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هفت تیر
متراژ:
91
قیمت کل:
165,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
96637315454
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
87
قیمت کل:
180,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
45676315371
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرویلا
متراژ:
70
قیمت کل:
145,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
50298315373
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: