خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
طالقانی
متراژ:
76
قیمت کل:
165,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
1
کد ملک:
96342309176
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغستان غربی
متراژ:
140
قیمت کل:
275,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
97001309139
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
65
قیمت کل:
71,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
6
کد ملک:
25388309083
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
جهانشهر
متراژ:
134
قیمت کل:
390,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
18
طبقه:
کد ملک:
44265309082
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مارلیک
متراژ:
70
قیمت کل:
38,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
59273309048
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرشهر
متراژ:
124
قیمت کل:
535,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
6
کد ملک:
21522308997
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
عظیمیه
متراژ:
237
قیمت کل:
1,850,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
53849308999
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرویلا
متراژ:
108
قیمت کل:
135,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
2
کد ملک:
47294308954
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فردیس
متراژ:
106
قیمت کل:
70,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
71338308956
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کیانمهر
متراژ:
95
قیمت کل:
85,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
73271308955
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: