خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
جهانشهر
متراژ:
122
قیمت کل:
260,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
8820309984
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین ویلا
متراژ:
75
قیمت کل:
112,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
93195309983
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فردیس
متراژ:
134
قیمت کل:
190,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
90912309955
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین ویلا
متراژ:
75
قیمت کل:
112,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
93195309954
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغستان
متراژ:
95
قیمت کل:
175,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
63540309905
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
65
قیمت کل:
68,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
6
کد ملک:
77864309906
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
پنت هاوس
منطقه:
محله:
مهرویلا
متراژ:
380
قیمت کل:
1,260,000,000 ت
خواب:
5
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
37873309852
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغستان
متراژ:
132
قیمت کل:
264,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
78576309853
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
66
قیمت کل:
105,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
89443309851
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرویلا
متراژ:
119
قیمت کل:
390,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
5
طبقه:
5
کد ملک:
23843309803
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: