خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرویلا
متراژ:
140
قیمت کل:
450,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
4215313657
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
محمدشهر
متراژ:
308
قیمت کل:
280,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
46712313656
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرویلا
متراژ:
108
قیمت کل:
210,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
79027313606
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
87
قیمت کل:
225,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
79686313605
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
محمدشهر
متراژ:
96
قیمت کل:
105,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
4
کد ملک:
86626313607
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فردیس
متراژ:
117
قیمت کل:
152,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
52664313557
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
122
قیمت کل:
323,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
56407313559
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغستان
متراژ:
124
قیمت کل:
240,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
96830313558
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
جهانشهر
متراژ:
118
قیمت کل:
460,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
1
کد ملک:
10081313513
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
110
قیمت کل:
135,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
82193313512
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: