خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرشهر
متراژ:
94
قیمت کل:
195,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
5041321590
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کمالشهر
متراژ:
106
قیمت کل:
135,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
79104321592
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فردیس
متراژ:
73
قیمت کل:
140,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
کد ملک:
13127321551
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
100
قیمت کل:
330,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
1
کد ملک:
57261321550
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
دهقان ویلا
متراژ:
80
قیمت کل:
185,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
9513321516
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرشهر
متراژ:
139
قیمت کل:
540,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
16040321515
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین ویلا
متراژ:
124
قیمت کل:
273,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
20779321513
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین ویلا
متراژ:
90
قیمت کل:
100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
78846321512
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
آزادگان
متراژ:
110
قیمت کل:
330,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
14683321433
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
آزادگان
متراژ:
101
قیمت کل:
350,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
37952321435
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: