خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مارلیک
متراژ:
86
قیمت کل:
83,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
74915307738
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغستان
متراژ:
100
قیمت کل:
220,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
82340307737
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
منظریه
متراژ:
95
قیمت کل:
75,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
53900307667
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغستان
متراژ:
87
قیمت کل:
165,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
6
کد ملک:
56938307669
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
145
قیمت کل:
529,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
70214307668
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغستان
متراژ:
125
قیمت کل:
187,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
63903307639
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
مهرشهر
متراژ:
200
قیمت کل:
1,400,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1و2
کد ملک:
89293307640
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
میدان نبوت
متراژ:
87
قیمت کل:
190,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
92919307638
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
عظیمیه
متراژ:
128
قیمت کل:
360,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
41329307600
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مصباح زینبیه
متراژ:
102
قیمت کل:
195,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1و2
کد ملک:
97424307601
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: