خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
درختی
متراژ:
94
قیمت کل:
188,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
76185317796
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغستان
متراژ:
120
قیمت کل:
246,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
6608317715
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرشهر
متراژ:
121
قیمت کل:
418,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
6
طبقه:
1
کد ملک:
49904317714
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
درختی
متراژ:
135
قیمت کل:
275,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
69373317716
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کرج
متراژ:
135
قیمت کل:
251,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
کد ملک:
8064317674
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
عظیمیه
متراژ:
175
قیمت کل:
735,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
3
طبقه:
1
کد ملک:
44485317676
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
درختی
متراژ:
70
قیمت کل:
128,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
50274317675
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
گلشهر
متراژ:
77
قیمت کل:
116,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
87914317637
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرویلا
متراژ:
130
قیمت کل:
400,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
4
کد ملک:
18031317627
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
220
قیمت کل:
880,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
8740317590
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: