خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کرج
متراژ:
160
قیمت کل:
420,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
3
طبقه:
3
کد ملک:
95726317997
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغستان
متراژ:
100
قیمت کل:
205,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
98485317998
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
منظریه
متراژ:
140
قیمت کل:
280,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
1
طبقه:
1
کد ملک:
25177317924
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
ماهدشت
متراژ:
220
قیمت کل:
210,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
51549317922
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
محمدشهر
متراژ:
85
قیمت کل:
255,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
69383317923
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
110
قیمت کل:
149,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
2022317875
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کرج
متراژ:
64
قیمت کل:
130,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
46427317877
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
منظریه
متراژ:
118
قیمت کل:
410,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
28368317837
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
منظریه
متراژ:
105
قیمت کل:
120,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
99195317839
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین ویلا
متراژ:
65
قیمت کل:
68,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
4356317795
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: