خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین ویلا
متراژ:
120
قیمت کل:
190,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
95916309478
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
85
قیمت کل:
127,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
7053309429
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهر دشت
متراژ:
118
قیمت کل:
194,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
10895309428
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
110
قیمت کل:
154,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
44248309383
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
جهانشهر
متراژ:
126
قیمت کل:
310,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
60205309382
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
105
قیمت کل:
190,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
53015309324
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرشهر
متراژ:
120
قیمت کل:
550,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
72582309325
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
محمدشهر
متراژ:
56
قیمت کل:
48,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
7
کد ملک:
85582309326
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
90
قیمت کل:
135,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
15161309177
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرویلا
متراژ:
78
قیمت کل:
210,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
4
کد ملک:
83951309175
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: