خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرشهر
متراژ:
90
قیمت کل:
64,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
6
طبقه:
2
کد ملک:
82168308481
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
172
قیمت کل:
636,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
40162308440
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین ویلا
متراژ:
75
قیمت کل:
41,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
52649308439
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
90
قیمت کل:
105,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
1
کد ملک:
80311308413
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین ویلا
متراژ:
112
قیمت کل:
195,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
4
طبقه:
1
کد ملک:
18808308378
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فردیس
متراژ:
86
قیمت کل:
162,600,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
24989308377
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
114
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
4
کد ملک:
83256308379
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
225
قیمت کل:
880,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
37148308359
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
حصارک
متراژ:
100
قیمت کل:
68,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
67679308302
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
94
قیمت کل:
197,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
3
کد ملک:
68117308300
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: