خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
طالقانی
متراژ:
106
قیمت کل:
292,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
3
کد ملک:
59309310236
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
70
قیمت کل:
75,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
کد ملک:
69146310235
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
عظیمیه
متراژ:
260
قیمت کل:
1,200,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
76434310238
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار ارم
متراژ:
137
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
79438310237
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین ویلا
متراژ:
85
قیمت کل:
132,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
93196310234
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
عظیمیه
متراژ:
164
قیمت کل:
680,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
3
طبقه:
3
کد ملک:
4566310103
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
150
قیمت کل:
495,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
موجود
کد ملک:
3667310077
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
عظیمیه
متراژ:
120
قیمت کل:
456,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
88831310078
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فردیس
متراژ:
125
قیمت کل:
275,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
8989310016
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
115
قیمت کل:
180,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
17706310015
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: