خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فردیس
متراژ:
72
قیمت کل:
120,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
89755321306
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
منظریه
متراژ:
147
قیمت کل:
350,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
4723321282
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
آزادگان
متراژ:
101
قیمت کل:
350,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
2
کد ملک:
37952321283
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرویلا
متراژ:
95
قیمت کل:
230,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
51198321284
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
درختی
متراژ:
125
قیمت کل:
220,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
51570321251
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کیانمهر
متراژ:
117
قیمت کل:
234,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
بهترین طبقه
کد ملک:
67169321252
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
139
قیمت کل:
487,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
13
طبقه:
2
کد ملک:
61943321227
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
133
قیمت کل:
530,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
1
کد ملک:
35860321190
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
حصارک
متراژ:
110
قیمت کل:
120,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
52669321191
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ماهدشت
متراژ:
133
قیمت کل:
559,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
3
کد ملک:
28379321131
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: