خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین ویلا
متراژ:
110
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
56386315834
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
208
قیمت کل:
690,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
3
طبقه:
3
کد ملک:
84270315832
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
100
قیمت کل:
240,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
19451315735
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
150
قیمت کل:
420,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
2
کد ملک:
61449315732
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغستان
متراژ:
125
قیمت کل:
240,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
6608315686
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کیانمهر
متراژ:
100
قیمت کل:
145,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
50085315685
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرویلا
متراژ:
86
قیمت کل:
180,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
80931315687
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرویلا
متراژ:
115
قیمت کل:
365,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
28376315648
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
جهانشهر
متراژ:
98
قیمت کل:
190,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
99006315647
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرویلا
متراژ:
103
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
50607315610
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: