خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فردیس
متراژ:
145
قیمت کل:
500,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
5
طبقه:
1
کد ملک:
88713321955
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
منظریه
متراژ:
204
قیمت کل:
600,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
89020321957
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فردیس
متراژ:
115
قیمت کل:
305,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
2
کد ملک:
67954321918
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
درختی
متراژ:
175
قیمت کل:
780,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
بهترین طبقه
کد ملک:
58285321806
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرشهر
متراژ:
100
قیمت کل:
330,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
56535321766
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
مصباح
متراژ:
140
قیمت کل:
145,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
67371321765
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین ویلا
متراژ:
100
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
2
کد ملک:
73085321767
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
78
قیمت کل:
185,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
3
کد ملک:
4098321725
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
محله:
درختی
متراژ:
76
قیمت کل:
400,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
36115321723
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مارلیک
متراژ:
69
قیمت کل:
125,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
80150321724
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: