خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
آزادگان
متراژ:
77
قیمت کل:
183,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2.5
کد ملک:
21847320087
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرویلا
متراژ:
174
قیمت کل:
661,200,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
26961320085
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرویلا
متراژ:
174
قیمت کل:
661,200,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
26961320086
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
85
قیمت کل:
115,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
77392320084
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
87
قیمت کل:
138,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
4124320044
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
87
قیمت کل:
138,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
4124320045
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغستان
متراژ:
105
قیمت کل:
236,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2و4
کد ملک:
63540320043
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرشهر
متراژ:
113
قیمت کل:
280,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
15425319968
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرویلا
متراژ:
140
قیمت کل:
480,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
23843319969
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغستان
متراژ:
146
قیمت کل:
395,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
60852319966
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: