خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرشهر
متراژ:
124
قیمت کل:
535,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
6
کد ملک:
21522308997
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
عظیمیه
متراژ:
237
قیمت کل:
1,850,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
53849308999
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرویلا
متراژ:
108
قیمت کل:
135,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
2
کد ملک:
47294308954
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فردیس
متراژ:
106
قیمت کل:
70,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
71338308956
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کیانمهر
متراژ:
95
قیمت کل:
85,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
73271308955
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فردیس
متراژ:
62
قیمت کل:
72,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
57736308910
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
منظریه
متراژ:
83
قیمت کل:
134,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
کد ملک:
62970308912
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرشهر
متراژ:
65
قیمت کل:
117,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
94071308911
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
جهان شهر
متراژ:
140
قیمت کل:
400,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
8
طبقه:
3
کد ملک:
8003308799
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
107
قیمت کل:
155,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
55807308798
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: