خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغستان
متراژ:
138
قیمت کل:
303,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
83256306400
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
منظریه
متراژ:
68
قیمت کل:
47,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
66400306195
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین ویلا
متراژ:
65
قیمت کل:
46,500,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
5
کد ملک:
69984306194
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
55
قیمت کل:
51,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
4
طبقه:
3
کد ملک:
59773306152
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
شاهین ویلا
متراژ:
60
قیمت کل:
58,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
98355306151
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
میدان نبوت
متراژ:
84
قیمت کل:
174,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
1
کد ملک:
3825306110
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
ازادگان
متراژ:
140
قیمت کل:
448,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
5
کد ملک:
11051306018
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
فرديس
متراژ:
60
قیمت کل:
60,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
2
کد ملک:
56826306015
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
باغ
منطقه:
همه مناطق
محله:
ماهدشت
متراژ:
150
قیمت کل:
500 ت
خواب:
1
سن بنا:
6
طبقه:
1
کد ملک:
25865305178
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
گوهردشت
متراژ:
145
قیمت کل:
320,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
1
طبقه:
2
کد ملک:
11364305002
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: