خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین ویلا
متراژ:
130
قیمت کل:
212,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
56386313026
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرویلا
متراژ:
90
قیمت کل:
310,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
1
کد ملک:
76185313025
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
عظيميه
متراژ:
150
قیمت کل:
600,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
4
کد ملک:
36321312854
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
زمين
منطقه:
همه مناطق
محله:
منطقه ده- رزکان نو
متراژ:
111
قیمت کل:
9,000,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
697312684
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغستان
متراژ:
88
قیمت کل:
185,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
98485312584
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرویلا
متراژ:
86
قیمت کل:
240,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
18031312462
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هشتگرد
متراژ:
105
قیمت کل:
160,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
4
کد ملک:
62568312461
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین ویلا
متراژ:
82
قیمت کل:
134,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
93195312234
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
گوهردشت
متراژ:
104
قیمت کل:
215 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
1
کد ملک:
26106312194
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
67
قیمت کل:
55,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
63463312166
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: