خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهرک بنفشه
متراژ:
86
قیمت کل:
140,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
14
طبقه:
3
کد ملک:
48563306907
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
چهارراه ملارد
متراژ:
80
قیمت کل:
380,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
61225306851
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلزار غربی
متراژ:
80
قیمت کل:
100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
5
کد ملک:
87697306831
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فلکه 2 فردیس
متراژ:
93
قیمت کل:
126,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
13680306753
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
110
قیمت کل:
242,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
1
کد ملک:
22290306756
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
88
قیمت کل:
98,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
57086306707
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فردیس
متراژ:
123
قیمت کل:
95,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
40048306488
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرویلا
متراژ:
90
قیمت کل:
279,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
7400306449
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
84
قیمت کل:
136,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
11
طبقه:
2
کد ملک:
93706306450
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرویلا
متراژ:
107
قیمت کل:
342,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
900306401
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: