خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فردیس
متراژ:
88
قیمت کل:
143,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
48026316746
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغستان
متراژ:
105
قیمت کل:
236,250,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
66518316747
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین ویلا
متراژ:
78
قیمت کل:
118,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
34693316701
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مارلیک
متراژ:
75
قیمت کل:
101,250,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
51177316700
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هفت تیر
متراژ:
90
قیمت کل:
180,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
2
کد ملک:
64083316699
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
112
قیمت کل:
212,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
2
کد ملک:
92758316702
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
105
قیمت کل:
1,450,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
32245316629
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
زمين
منطقه:
همه مناطق
محله:
رزکان نو
متراژ:
0
قیمت کل:
9,000,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
50
طبقه:
0
کد ملک:
697316516
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
انوشیروان
متراژ:
138
قیمت کل:
400,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
28369316550
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرویلا
متراژ:
148
قیمت کل:
470,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
80931316551
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: