خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فردیس
متراژ:
77
قیمت کل:
170,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
16
طبقه:
1
کد ملک:
86850322187
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
طالقانی
متراژ:
176
قیمت کل:
520,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
51698322101
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرویلا
متراژ:
220
قیمت کل:
1,300,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
80931322103
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرشهر
متراژ:
990
قیمت کل:
350,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
2
کد ملک:
21600322062
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین ویلا
متراژ:
70
قیمت کل:
65,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
94021322061
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مارلیک
متراژ:
100
قیمت کل:
180,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
54838322026
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مارلیک
متراژ:
87
قیمت کل:
127,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
86074322024
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
متراژ:
68
قیمت کل:
115,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
17
طبقه:
4
کد ملک:
53941321970
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغستان
متراژ:
143
قیمت کل:
435,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
85881321988
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مارلیک
متراژ:
140
قیمت کل:
322,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
54134321956
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: