خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
65
قیمت کل:
68,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
6
کد ملک:
77864309906
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
پنت هاوس
منطقه:
محله:
مهرویلا
متراژ:
380
قیمت کل:
1,260,000,000 ت
خواب:
5
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
37873309852
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغستان
متراژ:
132
قیمت کل:
264,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
78576309853
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
66
قیمت کل:
105,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
89443309851
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرویلا
متراژ:
119
قیمت کل:
390,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
5
طبقه:
5
کد ملک:
23843309803
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کیانمهر
متراژ:
152
قیمت کل:
115,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
35508309804
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین ویلا
متراژ:
132
قیمت کل:
240,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
11867309756
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
92
قیمت کل:
157,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
18474309757
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغستان
متراژ:
125
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
33008309758
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
محله:
عظیمیه
متراژ:
30
قیمت کل:
100,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
44515309666
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: