خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کمالشهر
متراژ:
95
قیمت کل:
80,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
55485319294
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
130
قیمت کل:
530,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
75745319257
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرویلا
متراژ:
82
قیمت کل:
245,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
18031319203
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
طالقانی
متراژ:
147
قیمت کل:
510,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
63499319202
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهرک بنفشه
متراژ:
100
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
50276319165
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
محمدشهر
متراژ:
167
قیمت کل:
520,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
6
طبقه:
3
کد ملک:
28372319133
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ماهدشت
متراژ:
147
قیمت کل:
558,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
50276319134
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
130
قیمت کل:
570,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
51820319099
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
عظیمیه
متراژ:
220
قیمت کل:
1,000,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
6
کد ملک:
4566319038
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کیانمهر
متراژ:
126
قیمت کل:
190,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
23213319039
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: