خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرشهر
متراژ:
150
قیمت کل:
337,500,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
1
طبقه:
2
کد ملک:
85654308185
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
85
قیمت کل:
145,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
90781308187
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین ویلا
متراژ:
75
قیمت کل:
130,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
1
کد ملک:
93195308186
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
75
قیمت کل:
135,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
1
کد ملک:
23979308134
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
درختی
متراژ:
95
قیمت کل:
120,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
1
کد ملک:
3219308112
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین ویلا
متراژ:
92
قیمت کل:
114,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
8064308113
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
110
قیمت کل:
242,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
1
کد ملک:
22290308111
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
فردیس فلکه پنجم
متراژ:
63
قیمت کل:
55,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
15
طبقه:
2
کد ملک:
8268308084
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرشهر
متراژ:
117
قیمت کل:
193,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
53005308082
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
70
قیمت کل:
75,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
69146308083
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: