خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهر ویلا
متراژ:
148
قیمت کل:
470,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
7
طبقه:
3
کد ملک:
23843314939
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرویلا
متراژ:
108
قیمت کل:
215,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
50139314940
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
جهانشهر
متراژ:
100
قیمت کل:
175,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
81382314938
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرشهر
متراژ:
180
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
33100314898
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
107
قیمت کل:
150,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
66443314899
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فردیس
متراژ:
85
قیمت کل:
240,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
5
کد ملک:
78571314897
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغستان
متراژ:
91
قیمت کل:
220,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
16
طبقه:
2
کد ملک:
28372314811
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فردیس
متراژ:
140
قیمت کل:
322,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
5
طبقه:
کد ملک:
90715314812
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مارلیک
متراژ:
105
قیمت کل:
110,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
16
طبقه:
3
کد ملک:
95287314813
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هشتگرد
متراژ:
93
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
28369314759
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: