خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
جهانشهر
متراژ:
117
قیمت کل:
435,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
2
کد ملک:
77173309667
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
آزادگان
متراژ:
89
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
31518309617
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فردیس
متراژ:
70
قیمت کل:
118,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
13
طبقه:
2
کد ملک:
39103309616
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
آزادگان
متراژ:
73
قیمت کل:
160,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
42552309614
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کرج
متراژ:
70
قیمت کل:
77,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
69919309615
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فردیس
متراژ:
111
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
91385309557
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فردیس
متراژ:
113
قیمت کل:
140,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
3642309480
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
108
قیمت کل:
175,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
64996309479
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین ویلا
متراژ:
120
قیمت کل:
190,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
95916309478
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
85
قیمت کل:
127,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
7053309429
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: