خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرشهر
متراژ:
65
قیمت کل:
117,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
94071308911
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
جهان شهر
متراژ:
140
قیمت کل:
400,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
8
طبقه:
3
کد ملک:
8003308799
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
107
قیمت کل:
155,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
55807308798
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
90
قیمت کل:
192,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
2
کد ملک:
15161308764
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
محله:
جهانشهر
متراژ:
75
قیمت کل:
295,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
68941308763
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بنیاد
متراژ:
88
قیمت کل:
91,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
4
کد ملک:
34800308726
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مصباح
متراژ:
63
قیمت کل:
112,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
62117308725
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
70
قیمت کل:
68,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
15515308698
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین ویلا
متراژ:
100
قیمت کل:
170,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
11867308668
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
116
قیمت کل:
175,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
3
کد ملک:
64850308667
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: