خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین ویلا
متراژ:
88
قیمت کل:
125,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
80067316928
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
208
قیمت کل:
650,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
83925316929
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرشهر
متراژ:
90
قیمت کل:
198,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
40487316858
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سهیلیه
متراژ:
450
قیمت کل:
230,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
36714316745
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فردیس
متراژ:
88
قیمت کل:
143,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
48026316746
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغستان
متراژ:
105
قیمت کل:
236,250,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
66518316747
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین ویلا
متراژ:
78
قیمت کل:
118,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
34693316701
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مارلیک
متراژ:
75
قیمت کل:
101,250,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
51177316700
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هفت تیر
متراژ:
90
قیمت کل:
180,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
2
کد ملک:
64083316699
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
112
قیمت کل:
212,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
2
کد ملک:
92758316702
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: