خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
125
قیمت کل:
356,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
0
کد ملک:
64098307223
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین ویلا
متراژ:
135
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
69446307222
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغستان
متراژ:
85
قیمت کل:
125,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
11867307112
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
مارلیک
متراژ:
150
قیمت کل:
180,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
دوبلکس
کد ملک:
41180307113
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
حصارک
متراژ:
80
قیمت کل:
62,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
75316307114
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
فردیس
متراژ:
144
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
90434307051
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کیانمهر
متراژ:
116
قیمت کل:
155,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
0
کد ملک:
44624307025
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
105
قیمت کل:
112,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
20835306981
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
حصارک
متراژ:
65
قیمت کل:
45,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
75361306982
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
محمدشهر
متراژ:
120
قیمت کل:
276,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
6
کد ملک:
306905
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: