خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
عظیمیه
متراژ:
164
قیمت کل:
680,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
3
طبقه:
3
کد ملک:
4566310103
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
150
قیمت کل:
495,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
موجود
کد ملک:
3667310077
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
عظیمیه
متراژ:
120
قیمت کل:
456,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
88831310078
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فردیس
متراژ:
125
قیمت کل:
275,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
8989310016
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
115
قیمت کل:
180,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
17706310015
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
جهانشهر
متراژ:
122
قیمت کل:
260,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
8820309984
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین ویلا
متراژ:
75
قیمت کل:
112,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
93195309983
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فردیس
متراژ:
134
قیمت کل:
190,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
90912309955
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین ویلا
متراژ:
75
قیمت کل:
112,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
93195309954
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغستان
متراژ:
95
قیمت کل:
175,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
63540309905
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: