خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
148
قیمت کل:
340,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
4
طبقه:
2
کد ملک:
49633313370
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کیانمهر
متراژ:
106
قیمت کل:
145,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
7240313308
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
جهانشهر
متراژ:
105
قیمت کل:
515,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
1
کد ملک:
66298313306
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
مهرشهر
متراژ:
90
قیمت کل:
109,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
80072313307
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین ویلا
متراژ:
90
قیمت کل:
85,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
11405313221
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین ویلا
متراژ:
120
قیمت کل:
126,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
39568313219
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هشتگرد
متراژ:
102
قیمت کل:
390,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
3
طبقه:
دوبلکس
کد ملک:
67869313220
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
200
قیمت کل:
760,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
82521313222
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کرج
متراژ:
110
قیمت کل:
342,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
3
کد ملک:
6984313027
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین ویلا
متراژ:
130
قیمت کل:
212,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
56386313026
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: