خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
114
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
4
کد ملک:
83256308379
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
225
قیمت کل:
880,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
37148308359
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
حصارک
متراژ:
100
قیمت کل:
68,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
67679308302
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
94
قیمت کل:
197,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
3
کد ملک:
68117308300
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
عظیمیه
متراژ:
108
قیمت کل:
275,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
13
طبقه:
1
کد ملک:
84415308301
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
105
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
47294308261
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ملارد
متراژ:
78
قیمت کل:
185,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
کد ملک:
94925308260
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرشهر
متراژ:
88
قیمت کل:
143,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
95539308259
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فردیس
متراژ:
75
قیمت کل:
70,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
4552308232
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
65
قیمت کل:
57,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
72797308233
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: