خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرویلا
متراژ:
118
قیمت کل:
520,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
2
کد ملک:
61023319499
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
94
قیمت کل:
245,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
کد ملک:
4110319461
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کمالشهر
متراژ:
90
قیمت کل:
115,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
62673319463
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
155
قیمت کل:
530,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
6533319402
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرویلا
متراژ:
115
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
3734319364
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرویلا
متراژ:
138
قیمت کل:
400,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
26961319366
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
درختی
متراژ:
120
قیمت کل:
384,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2و3
کد ملک:
33925319365
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
منظریه
متراژ:
67
قیمت کل:
142,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
74989319328
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین ویلا
متراژ:
75
قیمت کل:
115,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
96916319327
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فردیس
متراژ:
88
قیمت کل:
119,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
27907319295
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: