خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
135
قیمت کل:
460,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
3
طبقه:
4
کد ملک:
20453322266
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
158
قیمت کل:
711,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
4
طبقه:
2
کد ملک:
77010322267
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرشهر
متراژ:
117
قیمت کل:
468,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
21600322230
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
150
قیمت کل:
630,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
42247322229
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
108
قیمت کل:
450,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
61069322228
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
حصارک
متراژ:
60
قیمت کل:
48,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
25248322186
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
عظیمیه
متراژ:
117
قیمت کل:
555,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
5
کد ملک:
38749322192
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
75
قیمت کل:
95,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
40168322191
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
64
قیمت کل:
192,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
9
طبقه:
1
کد ملک:
57261322188
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
173
قیمت کل:
868,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
1
طبقه:
5
کد ملک:
61449322190
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: