خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هشتگرد
متراژ:
85
قیمت کل:
138,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
81765317229
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
عظیمیه
متراژ:
135
قیمت کل:
513,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
2
کد ملک:
85685317228
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
170
قیمت کل:
460,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
87404317226
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغستان
متراژ:
125
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
11867317187
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
جهانشهر
متراژ:
96
قیمت کل:
285,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
56503317185
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغستان
متراژ:
110
قیمت کل:
230,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
60151317143
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرویلا
متراژ:
88
قیمت کل:
155,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
3022317057
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
درختی
متراژ:
104
قیمت کل:
187,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
28368317056
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
50
قیمت کل:
57,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
41772317013
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرشهر
متراژ:
79
قیمت کل:
140,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
74252317011
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: