خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مصباح
متراژ:
63
قیمت کل:
112,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
62117308725
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
70
قیمت کل:
68,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
15515308698
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین ویلا
متراژ:
100
قیمت کل:
170,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
11867308668
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
116
قیمت کل:
175,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
3
کد ملک:
64850308667
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرشهر
متراژ:
75
قیمت کل:
199,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
92755308666
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فردیس
متراژ:
150
قیمت کل:
365,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
90804308624
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
محله:
طالقانی
متراژ:
35
قیمت کل:
1,000,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
40800308584
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مارلیک- پرنیان
متراژ:
92
قیمت کل:
120,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
49990308585
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
همه مناطق
محله:
مترو کرج
متراژ:
152
قیمت کل:
1,700,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
17
طبقه:
1
کد ملک:
69804308590
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرشهر
متراژ:
128
قیمت کل:
660,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
2
کد ملک:
22935308550
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: