خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
110
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
4
کد ملک:
50235322391
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرشهر
متراژ:
81
قیمت کل:
175,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
83561322387
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرشهر
متراژ:
81
قیمت کل:
175,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
83561322388
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
130
قیمت کل:
440,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
87475322393
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باستان
متراژ:
902
قیمت کل:
180,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
14
طبقه:
4
کد ملک:
91533322392
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فردیس
متراژ:
110
قیمت کل:
850,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
15786322368
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرشهر
متراژ:
145
قیمت کل:
750,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
11
طبقه:
3
کد ملک:
17247322367
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
105
قیمت کل:
180,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
4
کد ملک:
28371322308
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کرج
متراژ:
105
قیمت کل:
315,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
28374322307
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
150
قیمت کل:
650,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
3
طبقه:
5
کد ملک:
87404322309
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: