خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
عظیمیه
متراژ:
150
قیمت کل:
825,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
37306310357
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین ویلا
متراژ:
105
قیمت کل:
105,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
81481310358
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مارلیک
متراژ:
72
قیمت کل:
45,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
85807310359
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغستان غربی
متراژ:
64
قیمت کل:
115,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
84404310310
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهر ویلا
متراژ:
125
قیمت کل:
440,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
45978310284
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
طالقانی
متراژ:
106
قیمت کل:
292,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
3
کد ملک:
59309310236
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
70
قیمت کل:
75,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
کد ملک:
69146310235
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
عظیمیه
متراژ:
260
قیمت کل:
1,200,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
76434310238
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار ارم
متراژ:
137
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
79438310237
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین ویلا
متراژ:
85
قیمت کل:
132,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
93196310234
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: