خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین ویلا
متراژ:
90
قیمت کل:
100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
78846321512
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
آزادگان
متراژ:
110
قیمت کل:
330,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
14683321433
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
آزادگان
متراژ:
101
قیمت کل:
350,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
37952321435
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهرک وحدت
متراژ:
121
قیمت کل:
303,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
61943321434
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
جهانشهر
متراژ:
60
قیمت کل:
160,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
15
طبقه:
2
کد ملک:
36363321411
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
منظریه
متراژ:
131
قیمت کل:
277,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
56989321410
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغستان
متراژ:
150
قیمت کل:
445,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
71159321307
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فردیس
متراژ:
72
قیمت کل:
120,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
89755321306
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
منظریه
متراژ:
147
قیمت کل:
350,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
4723321282
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
آزادگان
متراژ:
101
قیمت کل:
350,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
2
کد ملک:
37952321283
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: