خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فردیس
متراژ:
117
قیمت کل:
152,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
52664313557
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
122
قیمت کل:
323,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
56407313559
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغستان
متراژ:
124
قیمت کل:
240,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
96830313558
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
جهانشهر
متراژ:
118
قیمت کل:
460,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
1
کد ملک:
10081313513
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
110
قیمت کل:
135,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
82193313512
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرشهر
متراژ:
100
قیمت کل:
355,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
5827313470
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
عظيميه
متراژ:
120
قیمت کل:
290,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
4
کد ملک:
31366313471
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
حصارک
متراژ:
100
قیمت کل:
90,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
64429313469
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهرک اوج
متراژ:
135
قیمت کل:
210,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
12753313421
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
آزادگان
متراژ:
89
قیمت کل:
235,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
25071313420
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: