خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
مهرشهر
متراژ:
200
قیمت کل:
1,400,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1و2
کد ملک:
89293307640
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
میدان نبوت
متراژ:
87
قیمت کل:
190,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
92919307638
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
عظیمیه
متراژ:
128
قیمت کل:
360,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
41329307600
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مصباح زینبیه
متراژ:
102
قیمت کل:
195,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1و2
کد ملک:
97424307601
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
عظیمیه
متراژ:
140
قیمت کل:
230,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
دوبلکس
کد ملک:
33574307558
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
پارسی رودکی
متراژ:
145
قیمت کل:
550,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
89838307528
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهرک بنفشه
متراژ:
100
قیمت کل:
280,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
21301307408
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
شهرک وحدت
متراژ:
100
قیمت کل:
230,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
کل
کد ملک:
35488307409
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهر شهر
متراژ:
130
قیمت کل:
520,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
1
کد ملک:
48495307380
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهرک بهارستان
متراژ:
109
قیمت کل:
228,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
63845307261
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: