خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فردیس
متراژ:
146
قیمت کل:
292,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
5199319671
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کیانمهر
متراژ:
135
قیمت کل:
130,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
58001319670
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
محمدشهر
متراژ:
98
قیمت کل:
150,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
27381319636
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغستان
متراژ:
140
قیمت کل:
322,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
6608319598
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغستان
متراژ:
96
قیمت کل:
220,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
6608319599
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
140
قیمت کل:
390,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
86177319597
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فردیس
متراژ:
116
قیمت کل:
277,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
2007319537
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مشکین دشت
متراژ:
121
قیمت کل:
224,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
47028319539
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مارلیک
متراژ:
113
قیمت کل:
100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
57673319538
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین ویلا
متراژ:
85
قیمت کل:
155,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
34693319500
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: