خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرشهر
متراژ:
80
قیمت کل:
180,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
39155322657
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
عظیمیه
متراژ:
120
قیمت کل:
750,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
92949322658
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرویلا
متراژ:
130
قیمت کل:
400,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
26961322622
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
184
قیمت کل:
612,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
80866322615
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغستان
متراژ:
160
قیمت کل:
752,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
2618322585
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
آزادگان
متراژ:
125
قیمت کل:
370,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
19
طبقه:
کد ملک:
60717322583
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فردیس
متراژ:
133
قیمت کل:
532,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
1
طبقه:
3
کد ملک:
804322544
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
94
قیمت کل:
360,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
1
کد ملک:
61943322545
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
145
قیمت کل:
580,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
5
طبقه:
2
کد ملک:
89020322432
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
100
قیمت کل:
390,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
46121322394
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: