خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فردیس
متراژ:
195
قیمت کل:
390,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
41451310594
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغستان
متراژ:
137
قیمت کل:
301,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
94375310595
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغستان
متراژ:
151
قیمت کل:
325,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
34079310558
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مارلیک
متراژ:
95
قیمت کل:
109,250,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
51177310559
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فردیس
متراژ:
125
قیمت کل:
285,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
19975310495
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغستان
متراژ:
125
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
63540310497
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرشهر
متراژ:
275
قیمت کل:
1,500,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
28832310449
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فردیس
متراژ:
105
قیمت کل:
180,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
3
کد ملک:
31424310448
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغستان غربی
متراژ:
125
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
63540310447
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
محله:
کیانمهر
متراژ:
82
قیمت کل:
120,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
20478310402
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: