خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین ویلا
متراژ:
97
قیمت کل:
115,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
6
کد ملک:
53600317413
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرشهر
متراژ:
170
قیمت کل:
840,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
76646317371
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین ویلا
متراژ:
90
قیمت کل:
108,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
1
کد ملک:
93196317372
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
110
قیمت کل:
215,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
79081317334
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
درختی
متراژ:
82
قیمت کل:
155,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
79899317333
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهرک جهان نما
متراژ:
105
قیمت کل:
277,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
2
کد ملک:
74287317281
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرویلا
متراژ:
95
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
35008317268
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
منظریه
متراژ:
195
قیمت کل:
721,500,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
1
طبقه:
2
کد ملک:
50235317270
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مشکین دشت
متراژ:
72
قیمت کل:
105,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
3
کد ملک:
79316317269
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
طالقانی
متراژ:
158
قیمت کل:
577,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
96337317267
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: