خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فردیس
متراژ:
60
قیمت کل:
102,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
97713308019
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فردیس
متراژ:
55
قیمت کل:
73,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
17850307975
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغستان
متراژ:
94
قیمت کل:
162,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
2
کد ملک:
59566307974
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کیانمهر
متراژ:
62
قیمت کل:
70,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
92999307973
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هشتگرد
متراژ:
96
قیمت کل:
76,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
31845307923
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
حصارک
متراژ:
80
قیمت کل:
79,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
89296307926
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
محمدشهر
متراژ:
57
قیمت کل:
73,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
35849307888
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغستان
متراژ:
200
قیمت کل:
72,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
63540307887
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فردیس
متراژ:
68
قیمت کل:
52,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
13766307829
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
چهارصد دستگاه
متراژ:
64
قیمت کل:
115,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
82848307830
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: