خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
عظیمیه
متراژ:
148
قیمت کل:
814,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
4
طبقه:
3
کد ملک:
38608322981
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کیانمهر
متراژ:
100
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
90004322980
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
93
قیمت کل:
285,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
33205322938
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغستان
متراژ:
90
قیمت کل:
330,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
1
کد ملک:
65061322937
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
عظیمیه
متراژ:
130
قیمت کل:
720,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
41900322877
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فردیس
متراژ:
133
قیمت کل:
150,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
44196322876
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
عظیمیه
متراژ:
75
قیمت کل:
263,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
2
کد ملک:
65706322745
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرویلا
متراژ:
116
قیمت کل:
290,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
69373322746
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
98
قیمت کل:
176,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
75964322714
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
98
قیمت کل:
176,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
75964322715
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: