خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرویلا
متراژ:
88
قیمت کل:
155,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
3022317057
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
درختی
متراژ:
104
قیمت کل:
187,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
28368317056
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
50
قیمت کل:
57,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
41772317013
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرشهر
متراژ:
79
قیمت کل:
140,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
74252317011
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
170
قیمت کل:
550,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
6
طبقه:
کد ملک:
2618316970
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
100
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
2
کد ملک:
2618316971
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فردیس
متراژ:
113
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
71097316969
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین ویلا
متراژ:
88
قیمت کل:
125,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
80067316928
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
208
قیمت کل:
650,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
83925316929
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرشهر
متراژ:
90
قیمت کل:
198,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
40487316858
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: