خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فردیس
متراژ:
95
قیمت کل:
155,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
کد ملک:
71549316102
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
میدان نبوت
متراژ:
300
قیمت کل:
630,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
20323316030
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کرج
متراژ:
60
قیمت کل:
85,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
8
طبقه:
کد ملک:
62506316029
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
91
قیمت کل:
225,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
5
کد ملک:
80717316031
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرویلا
متراژ:
123
قیمت کل:
335,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
80931315989
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین ویلا
متراژ:
75
قیمت کل:
145,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
4
کد ملک:
93197315987
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بزرگمهر
متراژ:
100
قیمت کل:
320,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
80931315925
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
میدان نبوت
متراژ:
141
قیمت کل:
235,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
92801315924
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین ویلا
متراژ:
185
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
40668315876
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کوی ولیعصر
متراژ:
94
قیمت کل:
145,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
50298315833
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: