خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرشهر
متراژ:
160
قیمت کل:
480,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
1
کد ملک:
21856320181
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
96
قیمت کل:
340,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
1
کد ملک:
86578320182
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرشهر
متراژ:
98
قیمت کل:
350,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
3
کد ملک:
35392320125
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرویلا
متراژ:
116
قیمت کل:
290,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
50140320124
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مصباح
متراژ:
100
قیمت کل:
125,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
بالای همکف
کد ملک:
60556320126
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
آزادگان
متراژ:
77
قیمت کل:
183,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2.5
کد ملک:
21847320087
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرویلا
متراژ:
174
قیمت کل:
661,200,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
26961320085
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرویلا
متراژ:
174
قیمت کل:
661,200,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
26961320086
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
85
قیمت کل:
115,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
77392320084
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
87
قیمت کل:
138,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
4124320044
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: