خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرویلا
متراژ:
114
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
18031314149
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بزرگمهر
متراژ:
114
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
18031314152
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
110
قیمت کل:
220,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
33807314150
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهر دشت
متراژ:
177
قیمت کل:
384,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
49831314107
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
انوشیروان شرقی
متراژ:
140
قیمت کل:
450,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
80931314108
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین ویلا
متراژ:
95
قیمت کل:
118,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
93195314109
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
رودکی غربی
متراژ:
118
قیمت کل:
520,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
11219314071
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
105
قیمت کل:
210,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
9
طبقه:
2
کد ملک:
17073314070
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
طالقانی
متراژ:
145
قیمت کل:
220,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
زیر همکف
کد ملک:
26806314072
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
57
قیمت کل:
40,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
85733314001
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: