خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین ویلا
متراژ:
83
قیمت کل:
130,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
12735311473
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
عظیمیه
متراژ:
150
قیمت کل:
555,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
44863311472
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیابان بهار
متراژ:
145
قیمت کل:
220,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
زیر همکف
کد ملک:
26806311396
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرویلا
متراژ:
127
قیمت کل:
480,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
30242311397
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مشگین دشت
متراژ:
106
قیمت کل:
132,500,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
15834311307
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
میدان نبوت
متراژ:
95
قیمت کل:
180,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
44648311308
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فردیس
متراژ:
83
قیمت کل:
135,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
3058311187
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
محمدشهر
متراژ:
95
قیمت کل:
110,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
86626311186
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرشهر
متراژ:
65
قیمت کل:
110,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
4
طبقه:
4
کد ملک:
64255311083
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
93
قیمت کل:
170,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
12527311044
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: