خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرویلا
متراژ:
136
قیمت کل:
540,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
23843323253
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
148
قیمت کل:
675,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
85124323251
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
جهانشهر
متراژ:
115
قیمت کل:
720,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
2
کد ملک:
90411323254
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
آزادگان
متراژ:
82
قیمت کل:
350,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
2
کد ملک:
4933323214
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
125
قیمت کل:
475,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
28371323213
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فردیس
متراژ:
131
قیمت کل:
110,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
44196323179
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فردیس
متراژ:
72
قیمت کل:
120,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
کد ملک:
94888323181
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرویلا
متراژ:
120
قیمت کل:
350,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
28376323067
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرویلا
متراژ:
190
قیمت کل:
1,200,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
28376323035
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
140
قیمت کل:
728,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
45877323036
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: