لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرشهر
متراژ:
88
قیمت کل:
143,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
95539308259
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فردیس
متراژ:
75
قیمت کل:
70,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
4552308232
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
65
قیمت کل:
57,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
72797308233
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرشهر
متراژ:
150
قیمت کل:
337,500,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
1
طبقه:
2
کد ملک:
85654308185
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
85
قیمت کل:
145,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
90781308187
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین ویلا
متراژ:
75
قیمت کل:
130,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
1
کد ملک:
93195308186
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
75
قیمت کل:
135,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
1
کد ملک:
23979308134
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
درختی
متراژ:
95
قیمت کل:
120,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
1
کد ملک:
3219308112
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین ویلا
متراژ:
92
قیمت کل:
114,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
8064308113
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
110
قیمت کل:
242,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
1
کد ملک:
22290308111
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: