خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین ویلا
متراژ:
80
قیمت کل:
150,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
50607315372
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
رودکی غربی
متراژ:
156
قیمت کل:
700,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1و4و5
کد ملک:
18431315296
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین ویلا
متراژ:
102
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
46013315248
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
منظریه
متراژ:
86
قیمت کل:
168,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
48805315247
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
159
قیمت کل:
395,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
1
کد ملک:
64701315250
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
105
قیمت کل:
210,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
4
کد ملک:
15161315178
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
152
قیمت کل:
380,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
20786315177
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
طالقانی
متراژ:
90
قیمت کل:
178,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
18
طبقه:
1
کد ملک:
41391315176
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
78
قیمت کل:
135,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
4299315131
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرویلا
متراژ:
108
قیمت کل:
265,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
23843315133
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: