خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کیانمهر
متراژ:
152
قیمت کل:
115,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
35508309804
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین ویلا
متراژ:
132
قیمت کل:
240,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
11867309756
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
92
قیمت کل:
157,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
18474309757
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغستان
متراژ:
125
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
33008309758
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
محله:
عظیمیه
متراژ:
30
قیمت کل:
100,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
44515309666
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
جهانشهر
متراژ:
117
قیمت کل:
435,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
2
کد ملک:
77173309667
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
آزادگان
متراژ:
89
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
31518309617
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فردیس
متراژ:
70
قیمت کل:
118,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
13
طبقه:
2
کد ملک:
39103309616
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
آزادگان
متراژ:
73
قیمت کل:
160,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
42552309614
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کرج
متراژ:
70
قیمت کل:
77,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
69919309615
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: