لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
مهر ويلا
متراژ:
120
قیمت کل:
276,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
11
طبقه:
6
کد ملک:
305375
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
شهر جديد انديشه
متراژ:
49
قیمت کل:
105,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
1.5
طبقه:
1
کد ملک:
99303305376
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
مهرشهر
متراژ:
125
قیمت کل:
185,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
2
کد ملک:
41431305284
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
مهر ويلا
متراژ:
135
قیمت کل:
385,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
1
کد ملک:
53356305283
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
باغستان
متراژ:
95
قیمت کل:
158,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
تازه ساخت
طبقه:
1
کد ملک:
86859305282
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
گوهردشت
متراژ:
140
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
18514305182
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
واريانشهر
متراژ:
69
قیمت کل:
107,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
1
کد ملک:
50529305185
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
خرمدشت
متراژ:
65
قیمت کل:
55,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
99507305096
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
خرمدشت
متراژ:
65
قیمت کل:
55,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
2
کد ملک:
99507305098
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
کيانمهر
متراژ:
85
قیمت کل:
102,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
44624304850
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: