خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فردیس
متراژ:
62
قیمت کل:
72,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
57736308910
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
منظریه
متراژ:
83
قیمت کل:
134,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
کد ملک:
62970308912
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرشهر
متراژ:
65
قیمت کل:
117,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
94071308911
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
جهان شهر
متراژ:
140
قیمت کل:
400,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
8
طبقه:
3
کد ملک:
8003308799
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
107
قیمت کل:
155,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
55807308798
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
90
قیمت کل:
192,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
2
کد ملک:
15161308764
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
محله:
جهانشهر
متراژ:
75
قیمت کل:
295,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
68941308763
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بنیاد
متراژ:
88
قیمت کل:
91,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
4
کد ملک:
34800308726
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مصباح
متراژ:
63
قیمت کل:
112,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
62117308725
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
70
قیمت کل:
68,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
15515308698
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: