خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
طالقانی
متراژ:
100
قیمت کل:
290,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
15684317592
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
درختی
متراژ:
130
قیمت کل:
415,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
50235317591
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرویلا
متراژ:
105
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
18031317547
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
217
قیمت کل:
650,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
8
طبقه:
کد ملک:
60776317549
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ماهدشت
متراژ:
144
قیمت کل:
446,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
3
طبقه:
کد ملک:
87475317548
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
جهانشهر
متراژ:
130
قیمت کل:
470,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
15966317412
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین ویلا
متراژ:
97
قیمت کل:
115,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
6
کد ملک:
53600317413
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرشهر
متراژ:
170
قیمت کل:
840,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
76646317371
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین ویلا
متراژ:
90
قیمت کل:
108,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
1
کد ملک:
93196317372
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
110
قیمت کل:
215,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
79081317334
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: