خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرشهر
متراژ:
100
قیمت کل:
355,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
5827313470
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
عظيميه
متراژ:
120
قیمت کل:
290,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
4
کد ملک:
31366313471
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
حصارک
متراژ:
100
قیمت کل:
90,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
64429313469
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهرک اوج
متراژ:
135
قیمت کل:
210,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
12753313421
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
آزادگان
متراژ:
89
قیمت کل:
235,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
25071313420
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
185
قیمت کل:
795,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
موجود
کد ملک:
29313313422
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مارلیک
متراژ:
109
قیمت کل:
72,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
2
کد ملک:
18539313368
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرشهر
متراژ:
120
قیمت کل:
220,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
دوبلکس
کد ملک:
28447313369
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
148
قیمت کل:
340,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
4
طبقه:
2
کد ملک:
49633313370
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کیانمهر
متراژ:
106
قیمت کل:
145,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
7240313308
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: