خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مارلیک
متراژ:
134
قیمت کل:
469,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
53718320894
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرویلا
متراژ:
146
قیمت کل:
450,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
80179320896
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرشهر
متراژ:
85
قیمت کل:
170,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
1
کد ملک:
56535320857
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغستان
متراژ:
114
قیمت کل:
285,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
57274320792
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرشهر
متراژ:
85
قیمت کل:
170,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
46881320753
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
235
قیمت کل:
822,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
طبقه:
دوبلکس
کد ملک:
390320689
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین ویلا
متراژ:
126
قیمت کل:
310,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
34693320690
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغستان
متراژ:
126
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
63540320688
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغستان
متراژ:
93
قیمت کل:
158,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
63700320591
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فردیس
متراژ:
131
قیمت کل:
265,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
93276320592
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: