خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
درختی
متراژ:
95
قیمت کل:
120,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
1
کد ملک:
3219308112
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین ویلا
متراژ:
92
قیمت کل:
114,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
8064308113
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
110
قیمت کل:
242,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
1
کد ملک:
22290308111
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
فردیس فلکه پنجم
متراژ:
63
قیمت کل:
55,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
15
طبقه:
2
کد ملک:
8268308084
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرشهر
متراژ:
117
قیمت کل:
193,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
53005308082
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
70
قیمت کل:
75,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
69146308083
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرشهر
متراژ:
59
قیمت کل:
90,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
41857308018
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
واریان شهر
متراژ:
78
قیمت کل:
165,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
70950308020
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فردیس
متراژ:
60
قیمت کل:
102,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
97713308019
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فردیس
متراژ:
55
قیمت کل:
73,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
17850307975
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: