خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
115
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
7
کد ملک:
2447310834
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
حسن آباد
متراژ:
60
قیمت کل:
42,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
25202310835
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
نظر آباد
متراژ:
350
قیمت کل:
370,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
44855310755
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
محله:
آزادگان
متراژ:
93
قیمت کل:
372,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
12783310720
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
عظیمیه
متراژ:
53
قیمت کل:
105,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
5786310700
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرشهر
متراژ:
187
قیمت کل:
1,100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
63001310699
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
محله:
محمدشهر
متراژ:
85
قیمت کل:
120,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
32965310668
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فردیس
متراژ:
195
قیمت کل:
390,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
41451310594
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغستان
متراژ:
137
قیمت کل:
301,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
94375310595
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغستان
متراژ:
151
قیمت کل:
325,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
34079310558
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: