خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
درختی
متراژ:
150
قیمت کل:
350,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
8121320396
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرویلا
متراژ:
165
قیمت کل:
480,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
3
طبقه:
کد ملک:
55789320394
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرویلا
متراژ:
165
قیمت کل:
480,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
3
طبقه:
کد ملک:
55789320395
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرویلا
متراژ:
160
قیمت کل:
530,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
8
طبقه:
2
کد ملک:
42938320310
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
130
قیمت کل:
350,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
44353320309
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرشهر
متراژ:
100
قیمت کل:
245,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
37326320257
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
عظیمیه
متراژ:
150
قیمت کل:
795,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
58328320256
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
منظریه
متراژ:
95
قیمت کل:
130,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
299320221
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
میدان ارتش
متراژ:
46
قیمت کل:
55,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
79705320222
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرویلا
متراژ:
130
قیمت کل:
390,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
91990320220
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: