خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهریار
متراژ:
70
قیمت کل:
126,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
73975314558
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هفت تیر
متراژ:
87
قیمت کل:
135,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
56505314482
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
عظیمیه
متراژ:
300
قیمت کل:
1,100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2/5
کد ملک:
22115314399
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
آزادگان
متراژ:
90
قیمت کل:
122,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
زیر همکف
کد ملک:
42104314400
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
120
قیمت کل:
156,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
12793314353
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کیانمهر
متراژ:
114
قیمت کل:
105,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
67174314352
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
عظیمیه
متراژ:
100
قیمت کل:
370,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
26434314317
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
جهانشهر
متراژ:
93
قیمت کل:
232,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
76115314316
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرشهر
متراژ:
75
قیمت کل:
160,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
91958314315
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیابان گلشهر
متراژ:
150
قیمت کل:
230,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
20434314199
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: