خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
طاقانی
متراژ:
150
قیمت کل:
325,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
8
طبقه:
کد ملک:
22236316335
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
درختی
متراژ:
95
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
69373316336
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
142
قیمت کل:
511,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
57261316254
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مصباح
متراژ:
82
قیمت کل:
175,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
88744316257
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغستان
متراژ:
100
قیمت کل:
206,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
39073316214
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
جهانشهر
متراژ:
155
قیمت کل:
650,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
43899316213
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرشهر
متراژ:
79
قیمت کل:
140,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
2
کد ملک:
52590316212
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کرج
متراژ:
95
قیمت کل:
150,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
1
کد ملک:
31021316104
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کرج
متراژ:
80
قیمت کل:
155,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
55169316100
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
87
قیمت کل:
285,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
57411316101
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: