خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
فردیس
متراژ:
300
قیمت کل:
2,000,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
85384323533
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
مهرشهر
متراژ:
320
قیمت کل:
2,464,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
3
طبقه:
3
کد ملک:
23107323494
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغستان
متراژ:
75
قیمت کل:
140,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
66353323445
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
آزادگان
متراژ:
65
قیمت کل:
180,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
72550323444
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کرج
متراژ:
138
قیمت کل:
990,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
38745323412
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغستان
متراژ:
109
قیمت کل:
305,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
57554323386
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مهرشهر
متراژ:
65
قیمت کل:
135,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
63645323385
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
عظیمیه
متراژ:
114
قیمت کل:
627,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
کد ملک:
28375323360
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
منظریه
متراژ:
84
قیمت کل:
220,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
5
کد ملک:
82929323329
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه البرز کرج مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گوهردشت
متراژ:
125
قیمت کل:
475,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
1
کد ملک:
56854323286
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: