خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
مدرس
متراژ:
84
قیمت کل:
400,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
1
کد ملک:
21288306023
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
دروازه تهران
متراژ:
121
قیمت کل:
266,200,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
4
کد ملک:
25356305800
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
بهارستان
متراژ:
89
قیمت کل:
160,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
کد ملک:
56344305795
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
شهرک وليعصر
متراژ:
127
قیمت کل:
450,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
6
طبقه:
1
کد ملک:
25548305723
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
پروين
متراژ:
85
قیمت کل:
238,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
1
کد ملک:
54180305605
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
سپاهان شهر
متراژ:
165
قیمت کل:
500,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
کد ملک:
49230305308
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
کوي عباسي
متراژ:
90
قیمت کل:
235,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
2
کد ملک:
76260305186
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
چهارباغ خواجو
متراژ:
84
قیمت کل:
370,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
6
طبقه:
0
کد ملک:
36552305058
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
بزرگمهر
متراژ:
95
قیمت کل:
310,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
1
کد ملک:
44874305061
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
دروازه تهران
متراژ:
290
قیمت کل:
900,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
کد ملک:
19720304815
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: