خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
اصفهان
متراژ:
79
قیمت کل:
330,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
همکف
کد ملک:
58627316093
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار صنعت
متراژ:
95
قیمت کل:
165,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
10866315978
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فرهنگیان
متراژ:
75
قیمت کل:
90,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
12317315980
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
کاشان
متراژ:
110
قیمت کل:
350,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
60262315979
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیابان هنروران
متراژ:
118
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
5769315916
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیابان امیرکبیر
متراژ:
240
قیمت کل:
510,000,000 ت
خواب:
5
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
36490315915
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
پروین
متراژ:
67
قیمت کل:
154,500,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
28496315643
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
دروازه تهران- جمهوری
متراژ:
170
قیمت کل:
585,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
58627315641
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
چهارباغ
متراژ:
290
قیمت کل:
850,000,000 ت
خواب:
5
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
75383315642
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
کارخانه و کارگاه
منطقه:
همه مناطق
محله:
کمشچه
متراژ:
320
قیمت کل:
3,000,000,000 ت
خواب:
6
سن بنا:
1
طبقه:
1-2
کد ملک:
60030315570
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: