خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار ستوده
متراژ:
106
قیمت کل:
230,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
14
طبقه:
1و2
کد ملک:
27439306574
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
میدان پلیس
متراژ:
100
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
1و2و سوئیت
کد ملک:
98434306576
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بزرگمهر
متراژ:
105
قیمت کل:
283,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
48400306490
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
چهارباغ خواجو
متراژ:
110
قیمت کل:
485,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
75383306493
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
شهید طهماسبی
متراژ:
308
قیمت کل:
275,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
94816306492
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بزرگمهر
متراژ:
66
قیمت کل:
170,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
59690306456
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سه راه سیمین
متراژ:
143
قیمت کل:
1,350,000,000 ت
خواب:
5
سن بنا:
0
طبقه:
کل
کد ملک:
60770306455
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
چهارباغ خواجو
متراژ:
84
قیمت کل:
360,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
6
طبقه:
2
کد ملک:
36552306417
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خانه اصفهان
متراژ:
95
قیمت کل:
130,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
همکف
کد ملک:
92776306415
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کاوه
متراژ:
83
قیمت کل:
165,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
6977306394
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: