خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
رباط
متراژ:
94
قیمت کل:
235,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
66774309132
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
حکیم نظامی
متراژ:
110
قیمت کل:
550,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
77377309130
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
زمين
منطقه:
همه مناطق
محله:
علي آباد ملاعلي
متراژ:
150
قیمت کل:
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
61796309000
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
باغ
منطقه:
همه مناطق
محله:
علي آباد ملاعلئ
متراژ:
600
قیمت کل:
45,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
2
طبقه:
1
کد ملک:
61796309001
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
مسكن مهر
متراژ:
75
قیمت کل:
37,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1394
طبقه:
4
کد ملک:
68850309030
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شیخ بهایی
متراژ:
150
قیمت کل:
450,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
23
طبقه:
1
کد ملک:
83976308964
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ملک شهر
متراژ:
106
قیمت کل:
190,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
2
کد ملک:
84857308965
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خانه اصفهان
متراژ:
130
قیمت کل:
273,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
94966308963
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
رباط
متراژ:
78
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
همکف
کد ملک:
48151308806
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیام
متراژ:
174
قیمت کل:
625,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
76001308807
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: