خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
رباط
متراژ:
80
قیمت کل:
185,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
1
کد ملک:
2814307489
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
پروین
متراژ:
100
قیمت کل:
112,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
همکف
کد ملک:
52825307412
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلزار اول
متراژ:
160
قیمت کل:
540,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
81905307413
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
دروازه تهران
متراژ:
94
قیمت کل:
260,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
96770307360
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
رباط
متراژ:
117
قیمت کل:
245,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
75830307266
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
پروین
متراژ:
155
قیمت کل:
530,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
84843307267
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مولوی
متراژ:
75
قیمت کل:
490,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
86909307226
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ملک شهر
متراژ:
110
قیمت کل:
286,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
3
کد ملک:
56246306987
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سروش
متراژ:
221
قیمت کل:
700,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
59122306988
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شیخ بهایی
متراژ:
103
قیمت کل:
369,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
3073306951
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: