خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
کلنگي (مستغلات)
منطقه:
محله:
هشت بهشت
متراژ:
185
قیمت کل:
650,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
94139310309
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مشتاق سوم
متراژ:
95
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1و2
کد ملک:
13541310282
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین شهر
متراژ:
135
قیمت کل:
650,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
35286310283
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
انقلاب اسلامی
متراژ:
95
قیمت کل:
180,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
89813310281
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین شهر
متراژ:
110
قیمت کل:
170,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
کد ملک:
417310193
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خانه اصفهان
متراژ:
105
قیمت کل:
290,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
کد ملک:
63050310192
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
مفتح
متراژ:
350
قیمت کل:
650,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
87078310191
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کهندژ
متراژ:
70
قیمت کل:
150,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
46640310144
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
ملک شهر
متراژ:
158
قیمت کل:
170,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
84515310145
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین شهر
متراژ:
90
قیمت کل:
155,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
67310310011
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: