خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
زمين
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
1300
قیمت کل:
130,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
82545308189
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ملک شهر
متراژ:
104
قیمت کل:
230,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
1
کد ملک:
38575308179
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیابان کاوه
متراژ:
75
قیمت کل:
165,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
2
کد ملک:
53718308181
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیام
متراژ:
100
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
همکف
کد ملک:
6227308120
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خانه اصفهان
متراژ:
140
قیمت کل:
385,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
59122308122
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
رباط
متراژ:
82
قیمت کل:
165,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
78712308121
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
هشت بهشت
متراژ:
127
قیمت کل:
440,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
1959308068
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ملک شهر
متراژ:
107
قیمت کل:
230,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
23058308069
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
برازنده
متراژ:
76
قیمت کل:
150,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
26788308027
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خانه اصفهان
متراژ:
140
قیمت کل:
385,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
59122308029
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: