خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
هشت بهشت
متراژ:
127
قیمت کل:
440,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
1959308068
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ملک شهر
متراژ:
107
قیمت کل:
230,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
23058308069
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
برازنده
متراژ:
76
قیمت کل:
150,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
26788308027
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خانه اصفهان
متراژ:
140
قیمت کل:
385,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
59122308029
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار پروین
متراژ:
170
قیمت کل:
170,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1و2
کد ملک:
13822307992
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
سه راه سیمین
متراژ:
88
قیمت کل:
280,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
14404307989
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خاقانی
متراژ:
176
قیمت کل:
920,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
28953307993
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیابان فردوسی
متراژ:
84
قیمت کل:
360,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
6
طبقه:
کد ملک:
36552307912
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
نشاط
متراژ:
166
قیمت کل:
580,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
58071307911
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
دولت اباد
متراژ:
80
قیمت کل:
150,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
69650307848
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: