خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیام
متراژ:
80
قیمت کل:
238,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
2
کد ملک:
76003318032
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیابان امیرالمومنین
متراژ:
95
قیمت کل:
230,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
32584317908
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کاشان
متراژ:
240
قیمت کل:
530,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
36490317909
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کاشان
متراژ:
136
قیمت کل:
420,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
همکف
کد ملک:
65047317665
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کاشان
متراژ:
111
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
72462317667
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
نشاط نزدیک میدان نقش جهان
متراژ:
98
قیمت کل:
320,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
2
کد ملک:
87657317374
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
دروازه شیراز
متراژ:
150
قیمت کل:
640,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
13463317327
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ملک شهر
متراژ:
93
قیمت کل:
230,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
3
کد ملک:
34579317326
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیام
متراژ:
118
قیمت کل:
395,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
3
کد ملک:
85419317328
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار صنعت
متراژ:
90
قیمت کل:
165,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
10866317182
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: