خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خانه اصفهان
متراژ:
77
قیمت کل:
224,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
73151310553
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
رباط سوم
متراژ:
165
قیمت کل:
410,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1و4
کد ملک:
75830310552
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خمینی شهر
متراژ:
210
قیمت کل:
370,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
78033310442
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شیخ بهایی
متراژ:
170
قیمت کل:
595,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
همکف
کد ملک:
93212310441
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
نشاط
متراژ:
89
قیمت کل:
210,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
14
طبقه:
2
کد ملک:
30842310308
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
کلنگي (مستغلات)
منطقه:
محله:
هشت بهشت
متراژ:
185
قیمت کل:
650,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
94139310309
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مشتاق سوم
متراژ:
95
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1و2
کد ملک:
13541310282
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین شهر
متراژ:
135
قیمت کل:
650,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
35286310283
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
انقلاب اسلامی
متراژ:
95
قیمت کل:
180,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
89813310281
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین شهر
متراژ:
110
قیمت کل:
170,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
کد ملک:
417310193
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: