خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
رباط
متراژ:
95
قیمت کل:
230,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
78966309796
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
دروازه تهران
متراژ:
130
قیمت کل:
290,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
38909309661
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مولوی
متراژ:
80
قیمت کل:
165,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
کد ملک:
66605309660
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
ابن سینا
متراژ:
160
قیمت کل:
600,000,000 ت
خواب:
5
سن بنا:
0
طبقه:
درکل
کد ملک:
72471309659
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سپاهان شهر
متراژ:
110
قیمت کل:
335,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
17696309423
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
هشت بهشت
متراژ:
130
قیمت کل:
680,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
درکل
کد ملک:
58647309422
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
پل وحید
متراژ:
100
قیمت کل:
360,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
86878309421
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
پروین
متراژ:
140
قیمت کل:
355,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
20
طبقه:
درکل
کد ملک:
39591309315
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ملک شهر
متراژ:
123
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
48922309317
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
کلنگي (مستغلات)
منطقه:
همه مناطق
محله:
بين سه راه سيمين و فلكه ارتش
متراژ:
0
قیمت کل:
0 ت
خواب:
0
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
50775309190
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: