خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ملک شهر
متراژ:
96
قیمت کل:
229,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
9
طبقه:
1
کد ملک:
41619314552
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
خیابان راه آهن
متراژ:
131
قیمت کل:
190,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
22941314435
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
کاشان
متراژ:
185
قیمت کل:
160,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
درکل
کد ملک:
35399314436
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
کاشان
متراژ:
173
قیمت کل:
210,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
62674314437
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بهارستان
متراژ:
70
قیمت کل:
120,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
همکف
کد ملک:
59902314194
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ملک شهر
متراژ:
136
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
2
کد ملک:
75830314192
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیابان کارگر
متراژ:
100
قیمت کل:
100,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
1635314103
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
خیابان 22 بهمن
متراژ:
180
قیمت کل:
580,000,000 ت
خواب:
5
سن بنا:
0
طبقه:
درکل
کد ملک:
27016314104
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
کلنگي (مستغلات)
منطقه:
همه مناطق
محله:
نظر
متراژ:
211
قیمت کل:
5,000,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
40
طبقه:
کد ملک:
45332313942
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
نشاط نزدیک میدان نقش جهان
متراژ:
100
قیمت کل:
320,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
2
کد ملک:
87657313912
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: