خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
دولت اباد
متراژ:
80
قیمت کل:
150,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
69650307848
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ابن سینا
متراژ:
100
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
درکل
کد ملک:
76647307846
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین شهر
متراژ:
107
قیمت کل:
170,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
95578307847
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
هشت بهشت
متراژ:
125
قیمت کل:
800,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
تریبلکس
کد ملک:
58647307729
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
رباط
متراژ:
105
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
1و2
کد ملک:
81818307731
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بهارستان
متراژ:
85
قیمت کل:
115,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
96115307730
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
باغ
منطقه:
محله:
مشتاق دوم
متراژ:
830
قیمت کل:
180,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
36889307702
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
رباط
متراژ:
93
قیمت کل:
260,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
37416307701
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
مولوی
متراژ:
100
قیمت کل:
260,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1و2
کد ملک:
83264307703
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
دروازه تهران
متراژ:
60
قیمت کل:
161,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
12
طبقه:
همکف
کد ملک:
23934307678
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: