خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
قمصر
متراژ:
110
قیمت کل:
310,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
5
کد ملک:
28025312931
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
ارتش
متراژ:
60
قیمت کل:
155,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
30
طبقه:
1
کد ملک:
31686312889
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
اصفهان ، خ بيسيم
متراژ:
286
قیمت کل:
1,200,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
28
طبقه:
1
کد ملک:
88498312823
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
متراژ:
95
قیمت کل:
285,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
12283312752
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بزرگمهر
متراژ:
80
قیمت کل:
280,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
8
طبقه:
همکف
کد ملک:
75830312624
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هشت بهشت
متراژ:
142
قیمت کل:
490,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
95168312625
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
خیابان بعثت
متراژ:
250
قیمت کل:
290,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
20
طبقه:
1
کد ملک:
23640312505
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
امام خميني بسيج
متراژ:
100
قیمت کل:
1,000,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
30585312284
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیابان کاشانی
متراژ:
103
قیمت کل:
167,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
3
کد ملک:
11048312235
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیابان وحید
متراژ:
110
قیمت کل:
330,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
4
کد ملک:
31406312236
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: