خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ملک شهر
متراژ:
127
قیمت کل:
324,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
5
طبقه:
3
کد ملک:
56313319495
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
رباط سوم
متراژ:
89
قیمت کل:
225,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
65720319496
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
شاهین شهر
متراژ:
203
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
73171319494
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کاشان
متراژ:
62
قیمت کل:
145,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
13236319362
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
کاشان
متراژ:
180
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
20
طبقه:
درکل
کد ملک:
16653319363
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
آتشگاه
متراژ:
55
قیمت کل:
90,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
8
طبقه:
3
کد ملک:
66655319130
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
پل وحید
متراژ:
120
قیمت کل:
243,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
88064319129
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کاشان
متراژ:
180
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
8
طبقه:
2
کد ملک:
16653319000
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کاشان
متراژ:
78
قیمت کل:
70,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
81069318999
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مرداویچ
متراژ:
135
قیمت کل:
980,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
1400318763
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: