خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کاشان
متراژ:
62
قیمت کل:
145,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
13236320176
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کاشان
متراژ:
112
قیمت کل:
190,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
28378320177
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
کاشان
متراژ:
200
قیمت کل:
590,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
43117320175
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بهارستان
متراژ:
72
قیمت کل:
107,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
298319900
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ملک شهر
متراژ:
110
قیمت کل:
290,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
65720319902
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
آتشگاه
متراژ:
126
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
77269319901
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
خیابان 22 بهمن
متراژ:
170
قیمت کل:
550,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
38173319788
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
کاشان
متراژ:
145
قیمت کل:
160,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
کد ملک:
49492319789
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کاشان
متراژ:
151
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
زیرزمین
کد ملک:
68352319787
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
متراژ:
120
قیمت کل:
456,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
1
کد ملک:
44727319600
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: