خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
دروازه تهران- جمهوری
متراژ:
85
قیمت کل:
174,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
4
کد ملک:
99490313463
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
تقدیسی
متراژ:
75
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
41789313363
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهرک خاتم الانبیا
متراژ:
86
قیمت کل:
76,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
43320313364
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار صنعت
متراژ:
176
قیمت کل:
460,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
92357313362
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
مولوی
متراژ:
127
قیمت کل:
215,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
24935313233
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
پل شیری
متراژ:
100
قیمت کل:
350,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
83047313235
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
رباط
متراژ:
90
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
9
طبقه:
3
کد ملک:
85192313234
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بزرگمهر
متراژ:
165
قیمت کل:
720,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
20
طبقه:
درکل
کد ملک:
44812313023
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هفده شهریور
متراژ:
108
قیمت کل:
280,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
65720313022
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
خیابان نطنز
متراژ:
157
قیمت کل:
220,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
22422312932
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: