خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
هشت بهشت
متراژ:
130
قیمت کل:
680,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
درکل
کد ملک:
58647309422
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
پل وحید
متراژ:
100
قیمت کل:
360,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
86878309421
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
پروین
متراژ:
140
قیمت کل:
355,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
20
طبقه:
درکل
کد ملک:
39591309315
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ملک شهر
متراژ:
123
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
48922309317
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
کلنگي (مستغلات)
منطقه:
همه مناطق
محله:
بين سه راه سيمين و فلكه ارتش
متراژ:
0
قیمت کل:
0 ت
خواب:
0
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
50775309190
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
رباط
متراژ:
87
قیمت کل:
235,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
69955309231
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
میدان جمهوری
متراژ:
130
قیمت کل:
420,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1و2 موجود است
کد ملک:
78667309230
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
رباط
متراژ:
94
قیمت کل:
235,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
66774309132
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
حکیم نظامی
متراژ:
110
قیمت کل:
550,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
77377309130
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
زمين
منطقه:
همه مناطق
محله:
علي آباد ملاعلي
متراژ:
150
قیمت کل:
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
61796309000
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: