خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خاقانی
متراژ:
176
قیمت کل:
920,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
28953308269
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مولوی
متراژ:
84
قیمت کل:
240,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
54617308268
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
رباط
متراژ:
65
قیمت کل:
180,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
55457308270
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ناحیه 2
متراژ:
134
قیمت کل:
536,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
1-2-3-5 فروخته می شود .
کد ملک:
308190
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
ملک شهر-خیابان بهارستان
متراژ:
110
قیمت کل:
290,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
27217308202
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
زمين
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
1300
قیمت کل:
130,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
82545308189
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ملک شهر
متراژ:
104
قیمت کل:
230,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
1
کد ملک:
38575308179
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیابان کاوه
متراژ:
75
قیمت کل:
165,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
2
کد ملک:
53718308181
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیام
متراژ:
100
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
همکف
کد ملک:
6227308120
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خانه اصفهان
متراژ:
140
قیمت کل:
385,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
59122308122
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: