خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ملک شهر
متراژ:
136
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
2
کد ملک:
75830314192
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیابان کارگر
متراژ:
100
قیمت کل:
100,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
1635314103
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
خیابان 22 بهمن
متراژ:
180
قیمت کل:
580,000,000 ت
خواب:
5
سن بنا:
0
طبقه:
درکل
کد ملک:
27016314104
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
کلنگي (مستغلات)
منطقه:
همه مناطق
محله:
نظر
متراژ:
211
قیمت کل:
5,000,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
40
طبقه:
کد ملک:
45332313942
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
نشاط نزدیک میدان نقش جهان
متراژ:
100
قیمت کل:
320,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
2
کد ملک:
87657313912
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مشتاق سوم
متراژ:
110
قیمت کل:
105,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
93810313812
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار ملاصدرا
متراژ:
100
قیمت کل:
150,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
5941313698
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
خیابان امیر المومنین
متراژ:
324
قیمت کل:
720,000,000 ت
خواب:
5
سن بنا:
3
طبقه:
دوبلکس
کد ملک:
15866313699
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
پروین
متراژ:
80
قیمت کل:
220,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
7
طبقه:
3
کد ملک:
44005313465
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بزرگمهر
متراژ:
76
قیمت کل:
194,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
84140313464
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: