خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بزرگمهر
متراژ:
92
قیمت کل:
370,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
91531321951
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
اصفهان
متراژ:
335
قیمت کل:
1,200,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
90344321857
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار شهدا
متراژ:
85
قیمت کل:
100,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
90375321856
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین شهر
متراژ:
170
قیمت کل:
374,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
9
طبقه:
2
کد ملک:
69670321508
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
امیرکبیر
متراژ:
250
قیمت کل:
1,100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
57629321408
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
کاشان
متراژ:
80
قیمت کل:
75,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
دوبلکس
کد ملک:
95755321409
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیابان کاوه
متراژ:
135
قیمت کل:
390,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
20390321129
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
106
قیمت کل:
180,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
13
طبقه:
1
کد ملک:
41550321111
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کاشان
متراژ:
75
قیمت کل:
190,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
43769321062
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار مفتح
متراژ:
93
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
همکف
کد ملک:
48731321063
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: