خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کاشان
متراژ:
87
قیمت کل:
135,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
97017322707
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
مجتمع سايه سار
متراژ:
106
قیمت کل:
170 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
41772322623
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
کلنگي (مستغلات)
منطقه:
همه مناطق
محله:
قلعه طبره
متراژ:
300
قیمت کل:
900,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
48743322396
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
رباط
متراژ:
410
قیمت کل:
1,350,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
66324322301
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
اصفهان
متراژ:
200
قیمت کل:
760,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
82042322302
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بزرگمهر
متراژ:
500
قیمت کل:
180,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
82056322303
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین شهر
متراژ:
100
قیمت کل:
260,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
91956322300
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
کاشان
متراژ:
77
قیمت کل:
110,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
دوبلکس
کد ملک:
61873322226
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کاشان
متراژ:
140
قیمت کل:
115,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
70255322227
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بزرگمهر
متراژ:
116
قیمت کل:
420,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
87365321949
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: