خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
نشاط نزدیک میدان نقش جهان
متراژ:
100
قیمت کل:
320,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
2
کد ملک:
87657313912
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مشتاق سوم
متراژ:
110
قیمت کل:
105,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
93810313812
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار ملاصدرا
متراژ:
100
قیمت کل:
150,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
5941313698
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
خیابان امیر المومنین
متراژ:
324
قیمت کل:
720,000,000 ت
خواب:
5
سن بنا:
3
طبقه:
دوبلکس
کد ملک:
15866313699
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
پروین
متراژ:
80
قیمت کل:
220,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
7
طبقه:
3
کد ملک:
44005313465
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بزرگمهر
متراژ:
76
قیمت کل:
194,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
84140313464
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
دروازه تهران- جمهوری
متراژ:
85
قیمت کل:
174,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
4
کد ملک:
99490313463
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
تقدیسی
متراژ:
75
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
41789313363
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهرک خاتم الانبیا
متراژ:
86
قیمت کل:
76,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
43320313364
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار صنعت
متراژ:
176
قیمت کل:
460,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
92357313362
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: