خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
چهارباغ خواجو
متراژ:
84
قیمت کل:
360,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
6
طبقه:
2
کد ملک:
36552306417
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خانه اصفهان
متراژ:
95
قیمت کل:
130,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
همکف
کد ملک:
92776306415
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کاوه
متراژ:
83
قیمت کل:
165,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
6977306394
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
چهارباغ خواجو
متراژ:
84
قیمت کل:
360,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
6
طبقه:
0
کد ملک:
36552306370
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بزرگمهر
متراژ:
167
قیمت کل:
600,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
86281306369
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
حکیم نظامی
متراژ:
191
قیمت کل:
1,200,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
3
طبقه:
4
کد ملک:
16008306278
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
چهارباغ خواجو
متراژ:
84
قیمت کل:
360,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
6
طبقه:
0
کد ملک:
36552306276
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
ملک شهر
متراژ:
200
قیمت کل:
740,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1و2و3
کد ملک:
22350306242
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سروش
متراژ:
65
قیمت کل:
190,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
43067306206
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
دروازه تهران
متراژ:
70
قیمت کل:
160,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
51620306207
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: