خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شیخ صدوق
متراژ:
117
قیمت کل:
435,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
1
کد ملک:
55505306910
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار مالک اشتر
متراژ:
135
قیمت کل:
232,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
57320306909
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
دروازه تهران
متراژ:
145
قیمت کل:
279,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
13675306866
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ابن سینا
متراژ:
125
قیمت کل:
225,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
2
کد ملک:
34414306810
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار دانش
متراژ:
85
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
موجود
کد ملک:
2239306722
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
سن سن
متراژ:
170
قیمت کل:
100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
43719306723
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
رباط
متراژ:
86
قیمت کل:
175,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
2
کد ملک:
1484306620
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار ستوده
متراژ:
106
قیمت کل:
230,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
14
طبقه:
1و2
کد ملک:
27439306574
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
میدان پلیس
متراژ:
100
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
1و2و سوئیت
کد ملک:
98434306576
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بزرگمهر
متراژ:
105
قیمت کل:
283,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
48400306490
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: