خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیابان نطنز
متراژ:
150
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
زیر زمین
کد ملک:
14654315560
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
خیابان کارگر
متراژ:
210
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
20
طبقه:
درکل
کد ملک:
25852315562
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
دروازه تهران- جمهوری
متراژ:
96
قیمت کل:
180,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
36432315289
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیابان اشراق
متراژ:
139
قیمت کل:
360,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
91027315288
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کاشان
متراژ:
83
قیمت کل:
125,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
18409315170
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
قمصر
متراژ:
260
قیمت کل:
600,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
دوبلکس
کد ملک:
36908315169
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سه راه سیمین
متراژ:
103
قیمت کل:
240,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
82537314894
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کاشان
متراژ:
100
قیمت کل:
100,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
1635314807
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
زمين
منطقه:
همه مناطق
محله:
قهنويه
متراژ:
180
قیمت کل:
99,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
0
طبقه:
0
کد ملک:
23161314688
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سپاهان شهر
متراژ:
83
قیمت کل:
330,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
32314553
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: