خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بزرگمهر
متراژ:
170
قیمت کل:
730,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
65456307632
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیام
متراژ:
130
قیمت کل:
670,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
76002307631
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
آتشگاه
متراژ:
245
قیمت کل:
530,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
طبقه:
1و2
کد ملک:
12744307585
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
مدرس
متراژ:
155
قیمت کل:
380,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
0
طبقه:
دوبلکس
کد ملک:
31183307548
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
چهار باغ خواجو
متراژ:
118
قیمت کل:
450,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
86626307549
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
رباط
متراژ:
80
قیمت کل:
185,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
1
کد ملک:
2814307489
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
پروین
متراژ:
100
قیمت کل:
112,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
همکف
کد ملک:
52825307412
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلزار اول
متراژ:
160
قیمت کل:
540,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
81905307413
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
دروازه تهران
متراژ:
94
قیمت کل:
260,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
96770307360
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
رباط
متراژ:
117
قیمت کل:
245,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
75830307266
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: