خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهین شهر
متراژ:
120
قیمت کل:
179,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
25023309850
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
رباط
متراژ:
129
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
3
کد ملک:
45980309849
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خانه اصفهان
متراژ:
70
قیمت کل:
205,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
25605309795
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیابان مدرس
متراژ:
70
قیمت کل:
150,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
46640309794
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
رباط
متراژ:
95
قیمت کل:
230,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
78966309796
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
دروازه تهران
متراژ:
130
قیمت کل:
290,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
38909309661
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مولوی
متراژ:
80
قیمت کل:
165,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
کد ملک:
66605309660
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
ابن سینا
متراژ:
160
قیمت کل:
600,000,000 ت
خواب:
5
سن بنا:
0
طبقه:
درکل
کد ملک:
72471309659
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سپاهان شهر
متراژ:
110
قیمت کل:
335,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
17696309423
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
هشت بهشت
متراژ:
130
قیمت کل:
680,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
درکل
کد ملک:
58647309422
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: