خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
دروازه تهران
متراژ:
145
قیمت کل:
297,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
93514304819
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
پل وحيد
متراژ:
100
قیمت کل:
310,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
502304658
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
ملک شهر
متراژ:
97
قیمت کل:
225,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
3
کد ملک:
97709304659
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
باغ درياچه
متراژ:
113
قیمت کل:
400,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
12
طبقه:
2
کد ملک:
77710304558
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
مرداويچ
متراژ:
92
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
کد ملک:
1434304245
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
مشتاق سوم
متراژ:
140
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
12
کد ملک:
15466304246
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
خانه اصفهان
متراژ:
140
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
53304304242
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
کلوان
متراژ:
130
قیمت کل:
160,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
کد ملک:
60119303384
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
کلوان
متراژ:
270
قیمت کل:
160,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
60119303385
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
250
قیمت کل:
150,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
60119303325
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: