خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
متراژ:
600
قیمت کل:
850,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
40716316660
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بزرگمهر
متراژ:
210
قیمت کل:
1,260,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
9
طبقه:
1
کد ملک:
846316499
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مشتاق سوم
متراژ:
200
قیمت کل:
190,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
40448316497
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیام
متراژ:
170
قیمت کل:
740,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
76009316498
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار صنعت
متراژ:
95
قیمت کل:
165,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
10866316366
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
امیرکبیر
متراژ:
260
قیمت کل:
850,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
درکل
کد ملک:
94685316367
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
اتشگاه
متراژ:
93
قیمت کل:
220,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
27352316095
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
اصفهان
متراژ:
79
قیمت کل:
330,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
همکف
کد ملک:
58627316093
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار صنعت
متراژ:
95
قیمت کل:
165,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
10866315978
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فرهنگیان
متراژ:
75
قیمت کل:
90,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
12317315980
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: