خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
چهارباغ
متراژ:
163
قیمت کل:
1,141,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
43416311516
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ملک شهر
متراژ:
122
قیمت کل:
350,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
61418311515
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
میدان جمهوری
متراژ:
111
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
7
طبقه:
2
کد ملک:
3699311077
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
پروین
متراژ:
175
قیمت کل:
600,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
8055311079
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
رباط
متراژ:
176
قیمت کل:
630,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
81913311078
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
پروین
متراژ:
175
قیمت کل:
620,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
8055310794
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
حکیم نظامی
متراژ:
148
قیمت کل:
450,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
50487310792
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
سه راه سیمین
متراژ:
145
قیمت کل:
350,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
72053310793
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خانه اصفهان
متراژ:
77
قیمت کل:
224,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
73151310553
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
رباط سوم
متراژ:
165
قیمت کل:
410,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1و4
کد ملک:
75830310552
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: