خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار صنعت
متراژ:
95
قیمت کل:
165,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
10866316366
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
امیرکبیر
متراژ:
260
قیمت کل:
850,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
درکل
کد ملک:
94685316367
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
اتشگاه
متراژ:
93
قیمت کل:
220,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
27352316095
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
اصفهان
متراژ:
79
قیمت کل:
330,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
همکف
کد ملک:
58627316093
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار صنعت
متراژ:
95
قیمت کل:
165,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
10866315978
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فرهنگیان
متراژ:
75
قیمت کل:
90,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
12317315980
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
کاشان
متراژ:
110
قیمت کل:
350,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
60262315979
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیابان هنروران
متراژ:
118
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
5769315916
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیابان امیرکبیر
متراژ:
240
قیمت کل:
510,000,000 ت
خواب:
5
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
36490315915
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
پروین
متراژ:
67
قیمت کل:
154,500,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
28496315643
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: