خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
بزرگمهر
متراژ:
160
قیمت کل:
600,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
20
طبقه:
3
کد ملک:
13244323123
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سه راه سیمین
متراژ:
166
قیمت کل:
747,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
37342323127
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
خیابان نطنز
متراژ:
200
قیمت کل:
185,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
40037323063
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کاشان
متراژ:
168
قیمت کل:
450,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
52195323064
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
بزرگمهر
متراژ:
160
قیمت کل:
500,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
20
طبقه:
3
کد ملک:
13244322983
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
جلفا
متراژ:
160
قیمت کل:
900,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
زیر همکف
کد ملک:
82596322799
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
کاشان
متراژ:
130
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
16338322706
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کاشان
متراژ:
93
قیمت کل:
220,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
76795322705
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کاشان
متراژ:
87
قیمت کل:
135,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
97017322707
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
مجتمع سايه سار
متراژ:
106
قیمت کل:
170 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
41772322623
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: