خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
همه مناطق
محله:
قره آغاج
متراژ:
47
قیمت کل:
120,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
5
طبقه:
2
کد ملک:
88004311791
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
اندیشه
متراژ:
103
قیمت کل:
143,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
9787311518
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغمیشه
متراژ:
102
قیمت کل:
105,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
66233311517
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
پاستور جدید
متراژ:
280
قیمت کل:
750,000,000 ت
خواب:
5
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
53346311115
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
محله:
خیابان فردوسی
متراژ:
20
قیمت کل:
800,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
30684310828
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
رسالت
متراژ:
100
قیمت کل:
220,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
68817310827
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
کوی گلکار
متراژ:
90
قیمت کل:
100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
84548310829
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
یاغچیان
متراژ:
105
قیمت کل:
280,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
1470310716
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کوی فیروز
متراژ:
80
قیمت کل:
125,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
زیر همکف
کد ملک:
52822310717
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ثقه الاسلام
متراژ:
120
قیمت کل:
240,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
67065310556
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: