خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغمیشه
متراژ:
104
قیمت کل:
190,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
44016307523
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
رسالت
متراژ:
203
قیمت کل:
440,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
56346307486
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهگولی
متراژ:
100
قیمت کل:
160,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
63652307435
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
منظریه
متراژ:
205
قیمت کل:
550,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
83414307434
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
الهیه
متراژ:
103
قیمت کل:
210,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
4020307355
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
شمس تبریزی
متراژ:
100
قیمت کل:
180,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
5852307325
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سهند
متراژ:
76
قیمت کل:
100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
46302307326
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
حافظ
متراژ:
80
قیمت کل:
168,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
موجود
کد ملک:
57753307270
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهرک ارم
متراژ:
86
قیمت کل:
120,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
3712307231
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ابرسان
متراژ:
70
قیمت کل:
110,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
48987307232
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: