خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
ميدان اطلس
متراژ:
132
قیمت کل:
210,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
5
طبقه:
5
کد ملک:
20356304249
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
رسالت
متراژ:
68
قیمت کل:
136,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
5
کد ملک:
68166304248
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
ائل گلي
متراژ:
123
قیمت کل:
480,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
3
کد ملک:
81449304247
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
بهار
متراژ:
86
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
5
کد ملک:
19719304173
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
نصف راه
متراژ:
113
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
5
کد ملک:
45121304170
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
خيابان ورزش
متراژ:
95
قیمت کل:
163,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
1
کد ملک:
71408304166
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
عباسي
متراژ:
106
قیمت کل:
164,300,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
1
کد ملک:
35030303859
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
شهرک کوثر
متراژ:
78
قیمت کل:
115,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
39387303680
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
ويلاشهر
متراژ:
310
قیمت کل:
1,230,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
6
کد ملک:
46285303678
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
شهرک انديشه
متراژ:
76
قیمت کل:
57,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
2
کد ملک:
66524303682
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: