خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
نسترن
متراژ:
95
قیمت کل:
190,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
27330310138
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ولیعصر
متراژ:
150
قیمت کل:
720,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2و3
کد ملک:
38722310139
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
کلنگي (مستغلات)
منطقه:
محله:
کوی فیروز
متراژ:
230
قیمت کل:
400,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
66888310099
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ائل گلی
متراژ:
94
قیمت کل:
170,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
73486310040
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
سردرود
متراژ:
187
قیمت کل:
187,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
85949310041
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صائب
متراژ:
62
قیمت کل:
100,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
43124309980
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ولیعصر جنوبی
متراژ:
159
قیمت کل:
430,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
66110309979
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
پاستور جدید
متراژ:
100
قیمت کل:
280,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
52005309903
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کوی فیروز
متراژ:
150
قیمت کل:
285,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
7596309799
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ولیعصر
متراژ:
114
قیمت کل:
230,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
65381309797
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: