خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیابان حکم آباد
متراژ:
70
قیمت کل:
240,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
91137309472
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
یاغچیان
متراژ:
91
قیمت کل:
182,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
37183309321
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
زعفرانیه
متراژ:
140
قیمت کل:
400,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
46537309323
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
پاستور جدید
متراژ:
74
قیمت کل:
140,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
79791309322
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ولیعصر جنوبی
متراژ:
132
قیمت کل:
330,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
141309234
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
کلنگي (مستغلات)
منطقه:
محله:
خیابان مفتح
متراژ:
184
قیمت کل:
160,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
5722309235
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغمیشه
متراژ:
120
قیمت کل:
180,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
77163309233
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
میدان امام حسین
متراژ:
130
قیمت کل:
220,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
6
کد ملک:
57549309088
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
تربیت
متراژ:
300
قیمت کل:
800,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
81658309087
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
قطران شمالی
متراژ:
100
قیمت کل:
450,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
33298308854
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: