خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
دمشقیه
متراژ:
180
قیمت کل:
450,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3و4و5و7
کد ملک:
41506313236
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
چمران
متراژ:
153
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
51556313237
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
خیابان فلسطین
متراژ:
80
قیمت کل:
165,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
86985313238
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهرک نور
متراژ:
70
قیمت کل:
100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
16088313060
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ائل گلی
متراژ:
112
قیمت کل:
320,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
39343312626
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ولیعصر
متراژ:
175
قیمت کل:
965,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
72330312627
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغمیشه
متراژ:
72
قیمت کل:
123,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
2
کد ملک:
82003312237
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
یاغچیان
متراژ:
80
قیمت کل:
176,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
92339312238
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مرزداران
متراژ:
78
قیمت کل:
190,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
22837311856
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
تبریز
متراژ:
75
قیمت کل:
120,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
26031311857
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: