خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ملل متحد
متراژ:
107
قیمت کل:
149,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
63595308507
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ولیعصر جنوبی
متراژ:
135
قیمت کل:
330,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
5
کد ملک:
66110308510
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیابان منجم
متراژ:
85
قیمت کل:
160,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
68255308508
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغمیشه
متراژ:
87
قیمت کل:
105,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
76455308498
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلکار
متراژ:
130
قیمت کل:
400,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
96992308512
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کوی مهران
متراژ:
66
قیمت کل:
94,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
98186308500
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کوی نصر
متراژ:
129
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
99478308502
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
نصف راه
متراژ:
115
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
52258308445
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیابان مشروطه
متراژ:
150
قیمت کل:
295,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
13934308382
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بارناوا
متراژ:
142
قیمت کل:
399,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
3
کد ملک:
89903308381
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: