خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
شمشاد
متراژ:
100
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
18109304668
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
مفتح
متراژ:
100
قیمت کل:
115,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
53756304665
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
چهارراه منصور
متراژ:
174
قیمت کل:
475,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
492304553
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
ياغچيان
متراژ:
107
قیمت کل:
280,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
2
کد ملک:
51843304557
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
کوي نصر
متراژ:
110
قیمت کل:
240,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
4
کد ملک:
66928304562
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
آبرسان
متراژ:
183
قیمت کل:
732,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
3
طبقه:
2
کد ملک:
2260304356
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
آبرسان
متراژ:
183
قیمت کل:
732,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
3
طبقه:
2
کد ملک:
2260304357
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
فلکه همافر
متراژ:
120
قیمت کل:
505,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
2
کد ملک:
10542304366
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
زعفرانيه
متراژ:
75
قیمت کل:
165,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
9
طبقه:
5
کد ملک:
29255304346
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
عارف
متراژ:
126
قیمت کل:
290,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
68508304361
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: