خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ولیعصر جنوبی
متراژ:
159
قیمت کل:
430,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
66110309979
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
پاستور جدید
متراژ:
100
قیمت کل:
280,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
52005309903
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کوی فیروز
متراژ:
150
قیمت کل:
285,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
7596309799
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ولیعصر
متراژ:
114
قیمت کل:
230,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
65381309797
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیابان ورزش
متراژ:
58
قیمت کل:
115,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
4
طبقه:
2
کد ملک:
36787309611
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
رشدیه
متراژ:
128
قیمت کل:
315,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
5
کد ملک:
51264309612
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ائل گلی
متراژ:
135
قیمت کل:
365,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
99461309613
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مرزداران
متراژ:
140
قیمت کل:
280,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
16329309474
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ملل متحد
متراژ:
90
قیمت کل:
16,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
61381309471
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
رشدیه
متراژ:
257
قیمت کل:
1,200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
1
کد ملک:
84642309473
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: