خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
محله:
خیابان فردوسی
متراژ:
20
قیمت کل:
800,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
30684310828
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
رسالت
متراژ:
100
قیمت کل:
220,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
68817310827
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
کوی گلکار
متراژ:
90
قیمت کل:
100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
84548310829
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
یاغچیان
متراژ:
105
قیمت کل:
280,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
1470310716
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کوی فیروز
متراژ:
80
قیمت کل:
125,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
زیر همکف
کد ملک:
52822310717
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ثقه الاسلام
متراژ:
120
قیمت کل:
240,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
67065310556
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
تبریز
متراژ:
187
قیمت کل:
190,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
85949310557
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هفده شهریور
متراژ:
140
قیمت کل:
550,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
دو و نیم
کد ملک:
42001310519
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
دام پزشکی
متراژ:
88
قیمت کل:
172,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
38573310451
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
برج مروارید
متراژ:
150
قیمت کل:
375,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
61810310450
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: