لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
باغميشه
متراژ:
147
قیمت کل:
335,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
12
کد ملک:
5704305805
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
ابوريحان
متراژ:
65
قیمت کل:
140,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
5
کد ملک:
74929305806
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
200
قیمت کل:
1,400,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
1
طبقه:
1
کد ملک:
31560304741
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
بهار
متراژ:
57
قیمت کل:
120,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
1
کد ملک:
52841305599
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
باغميشه
متراژ:
185
قیمت کل:
360,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
5
کد ملک:
63441305513
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
خيابان ورزش
متراژ:
70
قیمت کل:
115,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
3
کد ملک:
39101305385
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
ميدان اطلس
متراژ:
78
قیمت کل:
115,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
4
کد ملک:
32317305287
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
طالقاني
متراژ:
134
قیمت کل:
280,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
1
کد ملک:
58513305288
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
منظريه
متراژ:
113
قیمت کل:
260,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
تازه ساخت
طبقه:
3
کد ملک:
76889305286
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
ابرسان
متراژ:
74
قیمت کل:
170,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
تازه ساخت
طبقه:
2
کد ملک:
33312305194
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: