خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیابان ورزش
متراژ:
154
قیمت کل:
340,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
8
طبقه:
1
کد ملک:
87874314556
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار منجم
متراژ:
146
قیمت کل:
277,400,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
45742314195
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیابان عباسی
متراژ:
130
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
5
کد ملک:
78587314196
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
الهیه
متراژ:
121
قیمت کل:
255,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
20
کد ملک:
78861314197
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهگولی
متراژ:
113
قیمت کل:
280,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
2939313814
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کوی فردوس
متراژ:
215
قیمت کل:
1,247,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
22958313813
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
سهند
متراژ:
400
قیمت کل:
650,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
تریبلکس
کد ملک:
40646313815
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
جماران
متراژ:
128
قیمت کل:
180,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
9
کد ملک:
84060313468
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
17 شهریور
متراژ:
120
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
89224313467
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
دامپزشکی
متراژ:
210
قیمت کل:
400,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
90187313466
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: