خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیابان لاله
متراژ:
144
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
22938315646
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ائل گلی
متراژ:
120
قیمت کل:
372,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
78405315645
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
تبریز
متراژ:
110
قیمت کل:
230,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
81077315644
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
رسالت جنوبی
متراژ:
152
قیمت کل:
280,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
24738315293
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
تبریز
متراژ:
80
قیمت کل:
130,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
47558315292
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کوی دانشگاه
متراژ:
140
قیمت کل:
375,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
69727315291
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
تبریز
متراژ:
70
قیمت کل:
118,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
25201314930
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهرک اندیشه
متراژ:
94
قیمت کل:
106,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
86961314932
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
تبریز
متراژ:
123
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
5939314555
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
یاغچیان
متراژ:
76
قیمت کل:
128,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
14568314554
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: