خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ولیعصر جنوبی
متراژ:
132
قیمت کل:
330,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
141309234
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
کلنگي (مستغلات)
منطقه:
محله:
خیابان مفتح
متراژ:
184
قیمت کل:
160,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
5722309235
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغمیشه
متراژ:
120
قیمت کل:
180,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
77163309233
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
میدان امام حسین
متراژ:
130
قیمت کل:
220,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
6
کد ملک:
57549309088
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
تربیت
متراژ:
300
قیمت کل:
800,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
81658309087
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
قطران شمالی
متراژ:
100
قیمت کل:
450,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
33298308854
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
تبریز
متراژ:
114
قیمت کل:
230,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
4
کد ملک:
52900308855
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهرک اندیشه
متراژ:
105
قیمت کل:
126,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
22474308718
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
یاغچیان
متراژ:
111
قیمت کل:
266,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
47441308719
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
اشکان
متراژ:
105
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
11834308657
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: