خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
آخونی
متراژ:
94
قیمت کل:
180,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
99970307942
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهناز
متراژ:
81
قیمت کل:
175,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
49773307920
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
خیابان شریفی
متراژ:
86
قیمت کل:
130,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
59967307919
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
رسالت
متراژ:
106
قیمت کل:
159,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
68900307922
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کوی استانداری
متراژ:
115
قیمت کل:
285,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
95593307921
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
اندیشه نصر
متراژ:
62
قیمت کل:
52,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
52195307875
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
محله:
شهناز
متراژ:
10
قیمت کل:
600,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
56750307876
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
آبرسان
متراژ:
73
قیمت کل:
180,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
60038307724
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
آبرسان
متراژ:
125
قیمت کل:
420,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
38653307675
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
کلنگي (مستغلات)
منطقه:
محله:
شهید منتظری
متراژ:
425
قیمت کل:
470,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
53151307673
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: