خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلگشت
متراژ:
100
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
0
کد ملک:
81588306374
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
چهارراه حجتی
متراژ:
95
قیمت کل:
118,750,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
2746306241
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ارتش
متراژ:
273
قیمت کل:
450,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
43885306216
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
190
قیمت کل:
633,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
5
کد ملک:
58160306217
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
طالقاني
متراژ:
63
قیمت کل:
100,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
3
کد ملک:
42684306025
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
سهند
متراژ:
68
قیمت کل:
65,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
12
کد ملک:
60717306024
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
رسالت
متراژ:
82
قیمت کل:
143,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
3
کد ملک:
61788305954
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
خ آذربايجان
متراژ:
90
قیمت کل:
100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
3
کد ملک:
82601305955
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
باغميشه
متراژ:
147
قیمت کل:
335,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
12
کد ملک:
5704305805
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
ابوريحان
متراژ:
65
قیمت کل:
140,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
5
کد ملک:
74929305806
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: