خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ائل گلی
متراژ:
112
قیمت کل:
320,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
39343312626
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ولیعصر
متراژ:
175
قیمت کل:
965,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
72330312627
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغمیشه
متراژ:
72
قیمت کل:
123,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
2
کد ملک:
82003312237
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
یاغچیان
متراژ:
80
قیمت کل:
176,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
92339312238
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مرزداران
متراژ:
78
قیمت کل:
190,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
22837311856
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
تبریز
متراژ:
75
قیمت کل:
120,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
26031311857
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
همه مناطق
محله:
قره آغاج
متراژ:
47
قیمت کل:
120,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
5
طبقه:
2
کد ملک:
88004311791
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
اندیشه
متراژ:
103
قیمت کل:
143,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
9787311518
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغمیشه
متراژ:
102
قیمت کل:
105,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
66233311517
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
پاستور جدید
متراژ:
280
قیمت کل:
750,000,000 ت
خواب:
5
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
53346311115
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: