خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهگولی
متراژ:
113
قیمت کل:
280,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
2939313814
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کوی فردوس
متراژ:
215
قیمت کل:
1,247,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
22958313813
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
سهند
متراژ:
400
قیمت کل:
650,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
تریبلکس
کد ملک:
40646313815
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
جماران
متراژ:
128
قیمت کل:
180,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
9
کد ملک:
84060313468
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
17 شهریور
متراژ:
120
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
89224313467
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
دامپزشکی
متراژ:
210
قیمت کل:
400,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
90187313466
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
دمشقیه
متراژ:
180
قیمت کل:
450,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3و4و5و7
کد ملک:
41506313236
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
چمران
متراژ:
153
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
51556313237
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
خیابان فلسطین
متراژ:
80
قیمت کل:
165,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
86985313238
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهرک نور
متراژ:
70
قیمت کل:
100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
16088313060
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: