خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغمیشه
متراژ:
160
قیمت کل:
450,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
49856308171
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مرزداران
متراژ:
130
قیمت کل:
220,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
60136308172
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
منظریه
متراژ:
205
قیمت کل:
570,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
4
طبقه:
4
کد ملک:
83414308119
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
کوی شادگان - اخوتی
متراژ:
153
قیمت کل:
480,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
99155308118
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغمیشه
متراژ:
64
قیمت کل:
120,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
3242308035
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
محله:
ولیعصر
متراژ:
15
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
40529308034
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
منظریه
متراژ:
205
قیمت کل:
570,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
4
طبقه:
4
کد ملک:
83414308033
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
لاله
متراژ:
71
قیمت کل:
115,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
70806307977
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
عباسی
متراژ:
75
قیمت کل:
75,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
74583307978
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
اشرفی
متراژ:
96
قیمت کل:
210,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
3
کد ملک:
37827307944
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: