خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
نیاوران
متراژ:
81
قیمت کل:
170,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
81468319498
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
رسالت
متراژ:
118
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
63907319132
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ایل گلی
متراژ:
165
قیمت کل:
470,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
29006318792
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
میرداماد
متراژ:
113
قیمت کل:
320,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
کد ملک:
57745318794
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
تبریز
متراژ:
130
قیمت کل:
400,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
19811318406
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سرخاب
متراژ:
100
قیمت کل:
198,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
31158318405
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
یاغچیان
متراژ:
90
قیمت کل:
150,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
43831318404
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
تبریز
متراژ:
75
قیمت کل:
165,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
6754318035
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
رسالت جنوبی
متراژ:
120
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
11209318034
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهید باکری
متراژ:
145
قیمت کل:
400,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
14234318033
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: