خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
تبریز
متراژ:
140
قیمت کل:
500,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
71026320787
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
دارایی جدید
متراژ:
76
قیمت کل:
132,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
93595320788
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
تبریز
متراژ:
100
قیمت کل:
245,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
33343320431
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
تبریز
متراژ:
110
قیمت کل:
265,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
84996320433
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
جلالیه
متراژ:
145
قیمت کل:
319,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
47165320304
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
تبریز
متراژ:
127
قیمت کل:
273,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
60019320303
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهرک نور
متراژ:
80
قیمت کل:
120,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
63288320305
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ولیعصر
متراژ:
100
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
10441319904
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باون آواک
متراژ:
217
قیمت کل:
650,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
56838319905
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
تبریز
متراژ:
65
قیمت کل:
105,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
59976319497
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: