خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
تبریز
متراژ:
78
قیمت کل:
230,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
68254322304
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
تبریز
متراژ:
83
قیمت کل:
115,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
56047321954
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
تبریز
متراژ:
175
قیمت کل:
315,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
91920321952
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ارتش جنوبی
متراژ:
96
قیمت کل:
218,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
21458321511
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
پاستور قدیم
متراژ:
205
قیمت کل:
815,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
25159321510
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
میدان ولیعصر
متراژ:
125
قیمت کل:
460,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
90620321509
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
اندیشه
متراژ:
87
قیمت کل:
72,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
2321321182
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کوی فردوس
متراژ:
190
قیمت کل:
850,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
22891321183
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
باغمیشه
متراژ:
60
قیمت کل:
115,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
87921321184
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ولیعصر
متراژ:
250
قیمت کل:
1,500,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
6
کد ملک:
64038320786
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: