خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلشهر
متراژ:
190
قیمت کل:
633,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
5
کد ملک:
58160306217
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
طالقاني
متراژ:
63
قیمت کل:
100,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
3
کد ملک:
42684306025
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
سهند
متراژ:
68
قیمت کل:
65,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
12
کد ملک:
60717306024
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
رسالت
متراژ:
82
قیمت کل:
143,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
3
کد ملک:
61788305954
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
خ آذربايجان
متراژ:
90
قیمت کل:
100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
3
کد ملک:
82601305955
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
باغميشه
متراژ:
147
قیمت کل:
335,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
12
کد ملک:
5704305805
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
ابوريحان
متراژ:
65
قیمت کل:
140,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
5
کد ملک:
74929305806
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
200
قیمت کل:
1,400,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
1
طبقه:
1
کد ملک:
31560304741
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
بهار
متراژ:
57
قیمت کل:
120,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
1
کد ملک:
52841305599
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
باغميشه
متراژ:
185
قیمت کل:
360,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
5
کد ملک:
63441305513
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: