خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
آبرسان
متراژ:
73
قیمت کل:
180,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
60038307724
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
آبرسان
متراژ:
125
قیمت کل:
420,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
38653307675
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
کلنگي (مستغلات)
منطقه:
محله:
شهید منتظری
متراژ:
425
قیمت کل:
470,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
53151307673
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغمیشه
متراژ:
115
قیمت کل:
140,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
82887307674
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ملا علی اکبر
متراژ:
80
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
10418307634
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
دروازه تهران
متراژ:
171
قیمت کل:
550,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
3
کد ملک:
10288307582
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فرشته جنوبی
متراژ:
116
قیمت کل:
255,200,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
28386307579
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغمیشه
متراژ:
105
قیمت کل:
205,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
49921307581
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغمیشه
متراژ:
103
قیمت کل:
205,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
4020307552
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلباد
متراژ:
193
قیمت کل:
870,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
40359307536
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: