خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ائل گلی
متراژ:
142
قیمت کل:
371,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
4
طبقه:
1
کد ملک:
23380308506
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ولیعصر
متراژ:
95
قیمت کل:
245,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
همکف
کد ملک:
44744308499
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ولی امر
متراژ:
100
قیمت کل:
100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
46078308511
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ولیعصر
متراژ:
130
قیمت کل:
560,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1و3و5
کد ملک:
54155308503
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ملل متحد
متراژ:
107
قیمت کل:
149,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
63595308507
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ولیعصر جنوبی
متراژ:
135
قیمت کل:
330,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
5
کد ملک:
66110308510
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیابان منجم
متراژ:
85
قیمت کل:
160,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
68255308508
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغمیشه
متراژ:
87
قیمت کل:
105,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
76455308498
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلکار
متراژ:
130
قیمت کل:
400,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
96992308512
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کوی مهران
متراژ:
66
قیمت کل:
94,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
98186308500
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: