خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
تبریز
متراژ:
83
قیمت کل:
135,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
68153310355
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیابان جدیری
متراژ:
83
قیمت کل:
125,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
91603310354
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
متراژ:
135
قیمت کل:
370,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
44015310189
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغمیشه
متراژ:
115
قیمت کل:
240,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
54844310188
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
قره باغی
متراژ:
84
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
90934310190
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
نسترن
متراژ:
95
قیمت کل:
190,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
27330310138
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ولیعصر
متراژ:
150
قیمت کل:
720,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2و3
کد ملک:
38722310139
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
کلنگي (مستغلات)
منطقه:
محله:
کوی فیروز
متراژ:
230
قیمت کل:
400,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
66888310099
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ائل گلی
متراژ:
94
قیمت کل:
170,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
73486310040
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
سردرود
متراژ:
187
قیمت کل:
187,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
85949310041
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: