خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
منظريه
متراژ:
127
قیمت کل:
350,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
8
کد ملک:
82201303676
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
زعفرانيه
متراژ:
129
قیمت کل:
350,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
16149303571
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
چهارراه مارالان
متراژ:
50
قیمت کل:
108,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
2
کد ملک:
66824303570
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
کوي نصر
متراژ:
102
قیمت کل:
180,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
88240303572
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
روبروي پمپ بنزين
متراژ:
80
قیمت کل:
142,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
1
طبقه:
4
کد ملک:
47558303390
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
وليعصر
متراژ:
85
قیمت کل:
115,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
5
طبقه:
1
کد ملک:
5274303233
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
پاستور
متراژ:
92
قیمت کل:
160,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
4
کد ملک:
23014303232
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
کوچه قره باغيها
متراژ:
200
قیمت کل:
540,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
75953303113
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
تبريز
متراژ:
64
قیمت کل:
120,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
کد ملک:
33232303049
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
وليعصر
متراژ:
137
قیمت کل:
599,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
68717303051
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: