خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیابان ورزش
متراژ:
58
قیمت کل:
115,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
4
طبقه:
2
کد ملک:
36787309611
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
رشدیه
متراژ:
128
قیمت کل:
315,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
5
کد ملک:
51264309612
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ائل گلی
متراژ:
135
قیمت کل:
365,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
99461309613
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مرزداران
متراژ:
140
قیمت کل:
280,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
16329309474
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ملل متحد
متراژ:
90
قیمت کل:
16,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
61381309471
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
رشدیه
متراژ:
257
قیمت کل:
1,200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
1
کد ملک:
84642309473
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیابان حکم آباد
متراژ:
70
قیمت کل:
240,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
91137309472
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
یاغچیان
متراژ:
91
قیمت کل:
182,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
37183309321
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
زعفرانیه
متراژ:
140
قیمت کل:
400,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
46537309323
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
پاستور جدید
متراژ:
74
قیمت کل:
140,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
79791309322
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: