خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهرک بهشتی
متراژ:
137
قیمت کل:
120,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
96835307125
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
جلالیه
متراژ:
118
قیمت کل:
200,600,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
99511307124
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
منظریه
متراژ:
150
قیمت کل:
510,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
0
کد ملک:
40776306920
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
عباسی
متراژ:
75
قیمت کل:
120,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
5
کد ملک:
94210306922
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغمیشه
متراژ:
101
قیمت کل:
129,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
30242306771
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
عباسی
متراژ:
74
قیمت کل:
135,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
35336306772
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
قطران
متراژ:
72
قیمت کل:
154,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
43423306773
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
منظریه
متراژ:
163
قیمت کل:
450,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
19811306458
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
منصور
متراژ:
50
قیمت کل:
155,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
76228306457
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ولیعصر جنوبی
متراژ:
154
قیمت کل:
415,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
22081306373
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: