خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
جلالیه
متراژ:
145
قیمت کل:
319,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
47165320304
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
تبریز
متراژ:
127
قیمت کل:
273,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
60019320303
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهرک نور
متراژ:
80
قیمت کل:
120,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
63288320305
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ولیعصر
متراژ:
100
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
10441319904
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باون آواک
متراژ:
217
قیمت کل:
650,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
56838319905
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
تبریز
متراژ:
65
قیمت کل:
105,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
59976319497
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
نیاوران
متراژ:
81
قیمت کل:
170,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
81468319498
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
رسالت
متراژ:
118
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
63907319132
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ایل گلی
متراژ:
165
قیمت کل:
470,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
29006318792
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
میرداماد
متراژ:
113
قیمت کل:
320,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
کد ملک:
57745318794
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: