مديريت زمان براي مديران املاک

مديريت زمان
1-    جلسه هاي متعدد، بدون داشتن دستور جلسه
2-     مديريت بر جلسات اداري
3-    سرکشي هاي بي جا، خود و ديگران.
4-    ندادن اطلاعات مفصل و کافي به همکاران
5-    تصميم گيري هاي بي موقع.
6-    جمع اوري بيش از اندازه ارقام و امار.
چگونه در اوقات خود صرفه جويي کنيد:1-زود از خواب بيدار شويد ودير بخوابيد.2-وسيله حمل و نقل منحصر به فردي براي خود تدارک ببيند.3-تا حد امکان، تنها در برنامه هاي اجتماعي مفيد شرکت کني4-به مکالمه تلفني بها بدهيد.5-به حرف هاي همسرتان گوش بدهيد.6-به حرف هاي رئيس تان توجه کنيد. چهار: پس از انتخاب اشخاص و اموزش دادن به ان ها درحفظشان بکوشيد، زيرا ان وقت است که به شما فايده خواهد رساند. پنج: عصاي جادويي براي گرفتن نيروي انساني مطلوب-حتي اگر از عصاي پول استفاده کنيد-وجود ندارد.بايد در زمينه روابط انساني يک متخصص باشيد. شش: پيوند همکاري ميان خود و کارکنان تان ايجاد کنيد. هفت: به کار کنان خود حقوق مکفي بدهيد. هشت: نشان دهيد که به کار کنانتان علاقه داريد.بگذاريد بدانند که شما به ان ها توجه داريد. نه: ايا به اين موضوع توجه کرديده ايد که کار کنان شما هم پدر و هم شوهر هستند.با کارکنان خود به شکل اشخاص رشد کرده و بزرگ رفتار کنيد.به ان ها مسئوليت و اختيار بدهيد. همکارانتان را متعهد کنيد: يک: هر زمان همکارانتان کار خوبي انجام مي دهند، از ان ها تعريف کنيد. دو: اگر خودتان روزي 15 ساعت کار مي کنيد، مي توانيد اتنظار داشته باشيد که کارکنان شما نيز ساعاتي طولاني کار کنند. سه: با مشتريان و همکارانتان صادق باشيد. چهار: ايا به همکارانتان نشان مي دهيد که کارتان را دوست داريد؟ اگر جواب مثبت است مي توانيد از هم کارانتان نيز همين انتظار را داشته باشيد. پنج: ايا معمولا" از هم کارانتان نظر خواهي مي کنيد؟ اگر ان طور است به همکارانتان انگيزه هاي خوبي مي دهيد. شش: زبان وقلم خوش داشته باشيد.پشت سر کسي بد گويي نکنيد. سعي کنيد که خوش و زيبا بنويسيد. 4-تصميمات سريع و به موقع بگيريد. ازاين رو هر گاه به تصميم گيري هايي جزيي و بي اهميت رسيديد، سريع تصميم بگيريد.هميشه امکان تصحيح داريد.تصميمي را که امروز مي توانيد بگيريد، به بعد موکول نکنيد.همين حالا تصميم بگيريد. به خاطر داشته باشيد:
1.    تعلل در تصميم گيري گران تمام ميشود، بسيار گران!
2.    تاخير در تصميم گيري، اشخاص را تنبل و بي علاقه مي کند.
3.    تصميم گرفتن يک عادت است و مانند هر عادت ديگر مي تواند خوب يا بد باشد.
4.    شجاعانه به اشتباهات خود اذعان کنيد کسي که به اشتباه خود اذعان مي کند نشان مي دهد که با تدبيرتر شده است .
5.     جرات وجسارت به خرج دهيد و جستجوگر باشيد. سنگ پشت وقتي به جايي مي رسد که مي تواند سرش را از لاکش بيرون بياورد،جستجو گر ميشود.با اين حال لازم است براي حراست از خود اقداماتي صورت دهيد: -کارتان را به خوبي بدانيد. ساعت هاي طولاني کار کنيد، کار هاي فوق العاده انجام دهيد، کارهايي که کسي اتنظار انجام دادن آن را از شما ندارد.
6.    کارهايي بکنيد که تنها به سود شخص شما نباشد.
7.    ذهن خود را شش تا نه درصد براي گرفتن ايده هاي جديد، خالي بگذاريد. براي آموختن و براي اينکه مطلبي بياموزيد بايد ذهن باز و پذيرنده داشته باشيد.در يکي از مکاتب ذن توصيه شده است که اگر مي خواهيد مطلبي بياموزيد.بايد مانند يک نوزاد يا يک طفل، ذهن باز و خالي داشته باشيد. ذهن يک طفل، خالي و تازه است.ايده هاي از قبل درآن ثبت نشده است، اشياء و امور را به آن شکلي که هست مي بينند. با اين حال به چند مورد مهم توجه کنيد:
•    طوري تاسف خود را ابراز کنيد که نشان دهد شما واقعا متاسف هستيد وديگر اين اشتباه تکرار نخواهد شد.
•    از اشتباه هاي خود درس بگيريد وآن ها را در موارد بعدي تکرار نکنيد.
•    اغلب کارهايش از حدي که فکر مي کنيد ، وقت مي گيرد.
•    کارهاي نا خوشايند را به بعد موکول نکنيد، همين حالا کارهايتان را انجام دهيد ومطمئن باشيد که بعد احساس بهتري پيدا مي کنيد.
•     سي درصد کارکنان شما تنبل،نادان وفاقد صداقت هستند.اين را در محاسبات خود لحاظ کنيد.
•    اشتباهات احتمالي را تحليل کنيد.
•     به محض ان که به اين نتيجه مي رسيد که نمي توانيد کارهايتان را طبق قرار قبلي تحويل دهيد،مراتب را با رئيس و يا با مشتريان خود در ميان بگذاريد.
8.    نگرش مثبت افراد نا موفق، کساني هستند که مسايل را با ديد منفي نگاه مي کنند. چند قاعده اصولي براي رسيدن به طرز تلقي مثبت:
با هر کس که روبرو مي شويد ، فکر کنيد که مهمترين آدم روي زمين است.
اگر طرز ،تلقي خوبي نداشته باشيد، فوش نکرده، قافه را باخته ايد.
 ذهن انسان در آن واحد تنها به يک چيز فکر مي کند،از آنجايي که از منفي بودن چيزي عايد کسي نمي شود، چه بهتر که مثبت باشيد.
 انسان عميقا مي خواهد مهم باشد، مورد نياز باشد وقدر کارهايش را بدانند. از ديگران تشکر کنيد تا از شما تشکر کنند.
 مي توانيد از هر کس مطالبي بياموزيد.
با طرح مسائل و مشکلات خود،وقتتان را هدر ندهيد.
از حالتان حرف نزنيد، مگر آنکه خوب باشد.
9.    سلامتي يعني خوشبختي به خاطر داشته باشيد،هر چه که مغز مجسم کند قابل حصول مي شود. چه بهتر که خوشبختي را مجسم کنيد. هر روز صبح قبل از ترک تخت خواب عبارت هاي زير را تکرار کنيد: روز خوبي را در پيش دارم. بيش از اندازه اي که فکر مي کنم توا نايي دارم. با نگران شدن مسائلي حل نمي شود. اگر هميشه تلاشم را بکنم، موفق مي شوم. هميشه چيزي است که از آن شادمان باشيم. امروز کسي را خوشحال خواهم کرد.از افسردگي و خمودگي چيزي بدست نمي ايد. زندگي عظيم است از آن سودي نصيب خود کن. { خوشبين باش}