نحوه تغيير کاربري املاک در تهران چگونه است؟

دنياي اقتصاد- معاون شهردار تهران در خصوص امکان تغيير کاربري املاک طبق درخواست مالک با وجود طرح تفصيلي جديد گفت: با توجه به ويژگي راهبردي-ساختاري طرح تفصيلي جديد در پهنه‌بندي‌ها و ضوابط، نوعي انعطاف‌پذيري لحاظ شده تا مالکين و سرمايه‌گذاران براي احداث بناي خود با طيفي از تصميم‌گيري‌ها با توجه به تناسب ملک خودشان روبه‌رو باشند. بر اين اساس گرچه در هر چهار پهنه(مسکوني، تجاري، مختلط و سبز)، کاربري خاصي به عنوان کاربري غالب انتخاب شده است، اما ساير کاربري‌هاي انتفاعي و غيرانتفاعي نيز امکان استقرار دارند.

دنياي اقتصاد- معاون شهردار تهران در خصوص امکان تغيير کاربري املاک طبق درخواست مالک با وجود طرح تفصيلي جديد گفت: با توجه به ويژگي راهبردي-ساختاري طرح تفصيلي جديد در پهنه‌بندي‌ها و ضوابط، نوعي انعطاف‌پذيري لحاظ شده تا مالکين و سرمايه‌گذاران براي احداث بناي خود با طيفي از تصميم‌گيري‌ها با توجه به تناسب ملک خودشان روبه‌رو باشند. بر اين اساس گرچه در هر چهار پهنه(مسکوني، تجاري، مختلط و سبز)، کاربري خاصي به عنوان کاربري غالب انتخاب شده است، اما ساير کاربري‌هاي انتفاعي و غيرانتفاعي نيز امکان استقرار دارند.

معاون شهردار جزئيات انعطاف‌پذيري طرح‌تفصيلي پايتخت را تشريح کرد

راه تغيير کاربري املاک در تهران

 درخواست مالکان ناراضي از نتيجه استعلام طرح‌تفصيلي در شهرداري‌ مناطق رسيدگي مي‌شود

گروه مسکن- بهشاد بهرامي: طرح‌تفصيلي تهران اگر چه کاربري تک‌تک زمين‌ها و ساختمان‌هاي موجود در پايتخت را تعيين کرده و براي هر پلاک، سقف معيني از تراکم قابل احداث را درنظر گرفته، اما با مسير جديدي که معاونت شهرسازي شهرداري‌ در اجراي اين طرح به وجود آورده، مالکان ناراضي از نتيجه استعلام طرح‌تفصيلي مي‌توانند درخواست تغيير کاربري ملک‌شان را در سه مرحله به نهادهاي مسوول طرح ارائه کنند تا درصورت سازگاري خواسته مالک با شرايط محله، مقررات ويژه مخصوص پلاک درخواستي، برايشان وضع شود.

مطابق طرح‌تفصيلي، هر يک از املاک شهر تهران در يکي از چهار پهنه‌ مسکوني، تجاري، مختلط و سبز قرار دارد و يکي از حداقل 10 زيرپهنه‌هاي اين چهار پهنه، به عنوان کاربري ملک تعيين شده است که در زمان استعلام از سامانه طرح‌تفصيلي، اين کاربري به صورت کد سه رقمي به مالک اعلام مي‌شود و در عين حال کاربري درنظر گرفته شده در طرح‌تفصيلي، تحت شرايطي قابل تغيير نيز خواهد بود.

معاون شهرسازي و معماري شهرداري‌تهران درباره نحوه انعطاف‌پذيري طرح‌ تفصيلي به «دنياي‌اقتصاد» گفت: در پهنه‌هاي چهارگانه، کاربري‌ها ثابت و غيرقابل تغيير نيستند طوري که طيفي از کاربري‌ها براي هر يک از املاک برحسب شرايط و موقعيت محله، قابل استقرار خواهد بود.

عليرضا جاويد با تاکيد بر اينکه طرح‌تفصيلي پايتخت برخلاف برخي اظهارنظرها هرگز «صلب» نيست، افزود: براي نمونه، اگر مالکي در پهنه مسکوني تشخيص داد کاربري مسکوني براي او مناسب نيست مي‌تواند درخواست خود را براي وضع کاربري‌ غيرمسکوني نظير «خدمات پشتيبان سکونت» که در پهنه مسکوني پيش‌بيني شده ارائه کند.

جاويد مسير پيگيري درخواست تغيير کاربري را در سه مرحله شامل معاونت شهرسازي شهرداري‌هاي مناطق، کميسيون ماده 5 و (درصورت نياز)شوراي‌ عالي شهرسازي و معماري کشور عنوان کرد. 

جاويد گفت: پيشنهاد مالکان خواهان ساخت بنا با کاربري و سقف تراکم متفاوت از ضوابط طرح تفصيلي نيز قابل پيگيري است.

وي افزود: هر گونه پيشنهاد و درخواست احداث بناي متفاوت با طرح تفصيلي جديد طبق ضوابط از پيش تعيين شده ابتدا در شهرداري منطقه مربوطه بررسي و به کميسيون ماده پنج فرستاده مي‌شود و سپس در صورت نياز به شوراي عالي شهرسازي و معماري براي بررسي بيشتر فرستاده مي‌شود.

عليرضا جاويد به ضوابط ملاک عمل در پهنه‌هاي طرح تفصيلي جديد اشاره کرد و توضيح داد: پس از ابلاغ و اجراي طرح تفصيلي جديد از ابتداي سال جاري تمامي مناطق 22گانه شهر تهران بايد براساس ضوابط و پهنه بندي جديد اقدام کنند. بر اين مبنا تمامي مناطق موظفند از ابتداي سال جاري تاکنون براساس ضوابط جديد نسبت به صدور پروانه و دستور نقشه عمل کنند.

کاربري املاک ثابت يا متغير؟

معاون شهردار تهران در خصوص امکان تغيير کاربري املاک طبق درخواست مالک پس از ابلاغ طرح تفصيلي جديد گفت: با توجه به ويژگي راهبردي-ساختاري طرح تفصيلي جديد در پهنه‌بندي‌ها و ضوابط، نوعي انعطاف‌پذيري لحاظ شده تا مالکين و سرمايه‌گذاران براي احداث بناي خود با طيفي از تصميم‌گيري‌ها با توجه به تناسب ملک خودشان روبه رو باشند.

او ادامه داد: گرچه در هر چهار پهنه، کاربري خاصي به عنوان کاربري غالب انتخاب شده است، اما کاربري پهنه‌ها طوري طراحي شده است تا در هر پهنه علاوه بر کاربري غالب آن، ساير کاربري‌هاي انتفاعي و غيرانتفاعي نيز امکان استقرار داشته باشند.

جاويد تصريح کرد: بنابراين در پهنه‌هاي چهارگانه طرح تفصيلي جديد کاربري‌ها ثابت و غيرقابل تغيير نيستند بلکه طيفي از کاربري‌ها قابل استقرار هستند بنابراين به عنوان مثال اگر براي مالکي در پهنه R اين احساس وجود داشت که براي ملک وي استقرار کاربري مسکوني مناسب نيست مي‌تواند درخواست خود را به شهرداري براي دريافت کاربري جديد ارائه دهد.

او در ادامه به تشريح طيف‌هاي مختلف کاربري در هر پهنه پرداخت و گفت: براي مثال در پهنه مسکوني علاوه بر کاربري مسکوني، کاربري خدمات پشتيبان سکونت انتفاعي و غيرانتفاعي ديده شده است. در پهنه تجاري نيز کاربري تجاري، خدماتي انتفاعي و غيرانتفاعي و در پهنه‌هاي مختلف طيف وسيعي از کاربري‌ها از جمله مسکوني، تجاري، اداري و خدماتي انتفاعي و غيرانتفاعي تعيين شده است.

او به پهنه سبز اشاره کرد و گفت: در اين پهنه هم علاوه بر کاربري فضاي سبز و حفاظت، کاربري فضاي گردشگري، هتل، مجموعه‌هاي ورزشي و فرهنگي لحاظ شده است.

مسير تغيير پهنه‌هاي املاک براي مالکين

جاويد سه مرحله را براي بررسي و تاييد و موافقت با درخواست مالک در خصوص تغيير کاربري ملک عنوان کرد و گفت: براي اين کار مالک ابتدا بايد درخواست خود را به معاونت شهرسازي شهرداري منطقه سکونت خود برده تا پس از بررسي اوليه به دبيرخانه کميسيون ماده پنج ارسال شود.

او اضافه کرد: در مرحله آخر پس از بررسي در کميسيون ماده پنج در صورت نياز به بررسي مجدد درخواست مالک به شوراي عالي شهرسازي و معماري فرستاده مي‌شود تا تاييد نهايي در اين شورا اعلام شود.

معاون شهرسازي شهرداري تهران افزود: درخواست مالک ممکن است تفاوت در پهنه‌بندي، کاربري يا هرگونه ضوابط متفاوت با ضوابط پهنه‌بندي طرح تفصيلي را شامل شود.

کارکرد کميسيون ماده پنج چيست؟

جاويد در بخش ديگري از صحبت‌هايش به وظايف کاربردي کميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي و معماري اشاره کرد و افزود: هر گونه بررسي يا اصلاح طرح تفصيلي و جامع در اين کميسيون انجام مي‌شود، اما اين کميسيون وظايف ديگري همچون نظارت برحسن اجراي طرح تفصيلي و جامع، بررسي و تصويب طرح‌هاي موضعي و موضوعي، بررسي و تصويب مناطق شهري براي مداخله در بافت‌ها و بررسي و نظارت بر اجراي سرانه‌هاي شهري را بر عهده دارد.