مظنه خرید آپارتمان در شهر شیراز؟

فایل های ثبت شده مربوط به خرید آپارتمان مسکونی در استان فارس شهر شیراز در ملکبان 24 توسط مشاوران املاک، طی چند روز اخیر به صورت زیر است: 

آپارتمان مسکونی 2 خوابه با متراژ 114 در شیراز، شهرک مدرس

 3 طبقه، دارای نمای سنگ، کف سنگ، پارکینگ، انباری، وضعیت ملک جنوبی ،

کد ملک: 62215310010

شماره تماس: 09177362215

به قیمت 195 میلیون تومان

آپارتمان مسکونی 2 خوابه با متراژ 102 در شیراز، پاسداران

 4 طبقه، دارای نمای سنگ، کف سرامیک، پارکینگ، انباری،

کد ملک: 35523309900

شماره تماس: 09171735523

به قیمت 265 میلیون تومان

آپارتمان مسکونی 3 خوابه با متراژ 180 در شیراز، معالی آباد

 4 طبقه، دارای نمای سنگ، کف سنگ، پارکینگ، انباری، وضعیت ملک دوکله ،

کد ملک: 76832309901

شماره تماس: 09173076832

به قیمت 750 میلیون تومان

آپارتمان مسکونی 3 خوابه با متراژ 180 در شیراز، سراج

 4 طبقه، دارای نمای ترکیبی، کف سنگ، پارکینگ، انباری و آسانسور، وضعیت ملک دوکله ،

کد ملک: 81773309899

شماره تماس: 09365581773

به قیمت 208 میلیون تومان

آپارتمان مسکونی 3 خوابه با متراژ 170 در شیراز، ستارخان

 4 طبقه، دارای نمای سنگ، کف پارکت، پارکینگ، انباری و آسانسور، وضعیت ملک جنوبی ،

کد ملک: 81283309748

شماره تماس: 09121881283

به قیمت 561 میلیون تومان

آپارتمان مسکونی 3 خوابه با متراژ 184 در شیراز، فرهنگ شهر

 2 سال ساخت، دارای نمای سنگ، کف سنگ، پارکینگ، انباری و آسانسور، وضعیت ملک جنوبی ،

کد ملک: 13735309656

شماره تماس: 09173113735

به قیمت 680 میلیون تومان

آپارتمان مسکونی 2 خوابه با متراژ 110 در شیراز، شهرک گلستان

 3 سال ساخت، دارای نمای سنگ، کف سرامیک، پارکینگ، آسانسور، وضعیت ملک جنوبی ،

کد ملک: 46859309657

شماره تماس: 09177046859

به قیمت 250 میلیون تومان

آپارتمان مسکونی 2 خوابه با متراژ 100 در شیراز، بلوار مدرس

 طبقه 6، دارای نمای سنگ، کف سرامیک، پارکینگ، آسانسور، وضعیت ملک جنوبی ،

کد ملک: 67705309465

شماره تماس: 09376467705

به قیمت 200 میلیون تومان