مظنه رهن و اجاره آپارتمان مسکونی در زعفرانیه چقدر است؟

جهت رهن و اجاره آپارتمان مسکونی در زعفرانیه تهران می توانید نگاهی به فایل های ثبت شده در ملک بان 24 بیندازید. تعدادی از این موارد به همراه مشخصات آمده است، برای دیدن تصاویر هر ملک نیز به melkban24.ir مراجعه نمایید. 

آپارتمان مسکونی 3 خوابه با متراژ 135  در محدوده زعفرانیه

دارای نمای سنگ، کف پارکت، پارکینگ، وضعیت ملک جنوبی 

کد ملک: 296309711

شماره تماس: 09331000296

به قیمت 50 میلیون تومان رهن و 6 میلیون تومان اجاره ماهانه

آپارتمان مسکونی 3 خوابه با متراژ 135  در محدوده زعفرانیه

دارای نمای سنگ، کف پارکت، پارکینگ،انباری و آسانسور، وضعیت ملک جنوبی، 8 سال ساخت

کد ملک: 87297309577

شماره تماس: 09105787297

به قیمت 50 میلیون تومان رهن و 4 میلیون تومان اجاره ماهانه

آپارتمان مسکونی 4 خوابه با متراژ 360  در محدوده زعفرانیه

دارای نمای سنگ، کف سنگ، پارکینگ،انباری و آسانسور، وضعیت ملک دوکله،

کد ملک: 96068309338

شماره تماس: 09121696068

به قیمت 100 میلیون تومان رهن و 15 میلیون تومان اجاره ماهانه

آپارتمان مسکونی 3 خوابه با متراژ 240  در محدوده زعفرانیه

5 طبقه، دارای نمای سنگ، کف سنگ، پارکینگ،انباری و آسانسور، وضعیت ملک دوکله، 2 سال ساخت

کد ملک: 6290309194

شماره تماس: 09128306290

به قیمت 100 میلیون تومان رهن و 9 میلیون تومان اجاره ماهانه

آپارتمان مسکونی 2 خوابه با متراژ 130 در محدوده زعفرانیه

5 طبقه، دارای نمای سنگ، کف سنگ، پارکینگ،انباری و آسانسور، وضعیت ملک شمالی، 2 سال ساخت

کد ملک: 46546308966

شماره تماس: 09123546546

به قیمت 100 میلیون تومان رهن و 6 میلیون و 500 هزار تومان اجاره ماهانه

آپارتمان مسکونی 3 خوابه با متراژ 220 در محدوده زعفرانیه

دارای نمای سنگ، کف سنگ، پارکینگ،انباری و آسانسور، وضعیت ملک دوکله

کد ملک: 56055308598

شماره تماس: 09123056055

به قیمت 600 میلیون تومان رهن و 100 هزار تومان اجاره ماهانه

آپارتمان مسکونی 2 خوابه با متراژ 105 در محدوده زعفرانیه

طبقه دوم، دارای نمای سنگ، کف سنگ، پارکینگ،انباری و آسانسور، وضعیت ملک دوکله، 2 سال ساخت

کد ملک: 66034308453

شماره تماس: 09366066034

به قیمت 60 میلیون تومان رهن و 7 میلیون و 300 هزار تومان اجاره ماهانه

آپارتمان مسکونی 2 خوابه با متراژ 138 در محدوده زعفرانیه

طبقه دوم، دارای نمای سنگ، کف سنگ، پارکینگ،انباری و آسانسور، 

کد ملک: 3670308362

شماره تماس: 09125303670

به قیمت 350 میلیون تومان رهن کامل

آپارتمان مسکونی 3 خوابه با متراژ 150 در محدوده زعفرانیه

دارای نمای سنگ، کف سنگ، پارکینگ،انباری و آسانسور، وضعیت ملک دوکله،

کد ملک: 30274308199

شماره تماس: 09121230274

به قیمت 100 میلیون تومان رهن و 4 میلیون تومان اجاره ماهانه