قیمت خرید آپارتمان در محدوده پونک چقدر است؟

جهت خرید آپارتمان مسکونی در پونک تهران می توانید نگاهی به فایل های ثبت شده در ملک بان 24 بیندازید. تعدادی از این موارد به همراه مشخصات آمده است، تصاویر هر ملک نیز در melkban24.ir موجود است. 

آپارتمان مسکونی 2 خوابه با متراژ 70 در محدوده پونک، اشرفی

4 طبقه ، دارای نمای ترکیبی، کف سنگ، پارکینگ،انباری و آسانسور، وضعیت ملک جنوبی، 

کد ملک: 54789309973

شماره تماس: 09123354789

به قیمت 390 میلیون تومان 

آپارتمان مسکونی 2 خوابه با متراژ 118 در محدوده پونک، اشرفی اصفهانی

4 طبقه ، دارای نمای آجر سه سانت، کف موکت، پارکینگ،انباری و آسانسور، وضعیت ملک جنوبی، 20 سال ساخت

کد ملک: 14173309824

شماره تماس: 09100014173

به قیمت 480 میلیون تومان 

آپارتمان مسکونی 2 خوابه با متراژ 96 در محدوده پونک، خیایان امام رضا

4 طبقه ، دارای نمای سنگ، کف پارکت، پارکینگ،انباری و آسانسور، وضعیت ملک دوکله، 

کد ملک: 34244309777

شماره تماس: 09212934244

به قیمت 465 میلیون تومان 

آپارتمان مسکونی 2 خوابه با متراژ 106 در محدوده پونک

4 طبقه ، دارای نمای سنگ، کف سنگ، پارکینگ،انباری و آسانسور، وضعیت ملک جنوبی، 

کد ملک: 78627309778

شماره تماس: 09125278627

به قیمت 600 میلیون تومان 

آپارتمان مسکونی 2 خوابه با متراژ 134 در محدوده پونک،ایران زمین جنوبی

4 طبقه ، دارای نمای سنگ، کف سنگ، پارکینگ،انباری و آسانسور، وضعیت ملک دوکله، 10 سال ساخت

کد ملک: 71196309728

شماره تماس: 09122571196

به قیمت 660 میلیون تومان 

آپارتمان مسکونی 3 خوابه با متراژ 105 در محدوده پونک،سردار جنگل

دارای نمای سنگ، کف سنگ، پارکینگ،انباری و آسانسور، وضعیت ملک جنوبی،

کد ملک: 78468309688

شماره تماس: 09190078468

به قیمت 510 میلیون تومان 

آپارتمان مسکونی 3 خوابه با متراژ 162 در محدوده پونک،سردار جنگل

5 طبقه،دارای نمای سنگ، کف سنگ، پارکینگ،انباری و آسانسور، وضعیت ملک دوکله،

کد ملک: 19381309638

شماره تماس: 09361319381

به قیمت یک میلیارد و  100 میلیون تومان 

آپارتمان مسکونی 2 خوابه با متراژ 60 در محدوده پونک

5 طبقه،دارای نمای سنگ، کف سنگ، پارکینگ،انباری و آسانسور، وضعیت ملک جنوبی،

کد ملک: 23329309592

شماره تماس: 09120223329

به قیمت 329 میلیون تومان 

آپارتمان مسکونی 2 خوابه با متراژ 60 در محدوده پونک، همیلا

5 طبقه،دارای نمای سنگ، کف سنگ، پارکینگ،انباری و آسانسور، وضعیت ملک دوکله،10 سال ساخت

کد ملک: 943309547

شماره تماس: 09126400943

به قیمت 680 میلیون تومان