مظنه خرید آپارتمان مسکونی در اصفهان چقدر است؟

برای خرید آپارتمان مسکونی  در شهر اصفهان می توانید نگاهی به فایل های ثبت شده در ملک بان 24 بیندازید. تعدادی از این موارد به همراه مشخصات در زیر آمده است، تصاویر هر ملک را نیز  میتوانید در melkban24.ir مشاهده نمایید. 

آپارتمان مسکونی 3 خوابه با متراژ 120 در اصفهان،شاهین شهر

4 طبقه، دارای نمای سنگ، پارکینگ، آسانسور، وضعیت ملک دوکله، 

کد ملک: 25023309850

شماره تماس: 09371125023

قیمت کل 179 میلیون تومان

آپارتمان مسکونی 2 خوابه با متراژ 129 در اصفهان،رباط

4 طبقه، دارای نمای سنگ، کف سرامیک،وضعیت ملک دوکله، 12 سال ساخت

کد ملک: 45980309849

شماره تماس: 09133145980

قیمت کل 250 میلیون تومان

آپارتمان مسکونی 2 خوابه با متراژ 70 در اصفهان

4 طبقه، دارای نمای سنگ، کف سرامیک،وضعیت ملک جنوبی

کد ملک: 25605309795

شماره تماس: 09132125605

قیمت کل 205 میلیون تومان

آپارتمان مسکونی 2 خوابه با متراژ 70 در اصفهان، خیابان مدرس

4 طبقه، دارای نمای سنگ، کف سرامیک،وضعیت ملک جنوبی

کد ملک: 46640309794

شماره تماس: 09338746640

قیمت کل 150 میلیون تومان

آپارتمان مسکونی 2 خوابه با متراژ 95 در اصفهان،رباط

5 طبقه، دارای نمای سنگ، کف سرامیک،وضعیت ملک جنوبی، 

کد ملک: 78966309796

شماره تماس: 09131078966

قیمت کل 230 میلیون تومان

آپارتمان مسکونی 3 خوابه با متراژ 130 در اصفهان،دروازه تهران

4 طبقه، دارای نمای سنگ، کف سرامیک،پارکینگ،انباری و آسانسور،وضعیت ملک دوکله، 

کد ملک: 38909309661

شماره تماس: 09131138909

قیمت کل 290 میلیون تومان